SUURUUDEN MITTAAMINEN by Gary Wilkerson

Johannes Kastaja ei olisi antanut harhauttaa itseään noudattamasta suurten seurausten elämää.

Johanneksen evankeliumi kertoo meille: ”Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ’Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä’ "(Joh.3:25 -26). Johanneksen seuraajat puhuivat Jeesuksesta. Heillä oli selvästi teologisia epäilyjä Hänestä. Ehkä he olivat kuulleet Hänen tekemästään ihmeestä Kaanassa ja ajattelivat, että Hän oli käsitellyt vesiastioita jotenkin.

Johannes ei antanut tämän keskustelun johtaa itseään harhaan. Hän tiesi, että kyseessä oli jotakin suurempaa kuin vain opilliset kysymykset. Hän vastasi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta”(Joh.3:27). Toisin sanoen: ”Voiko joku tehdä tällaisia ihmeitä, jos Jumala ei ole lähettänyt häntä? Tuollainen voima tulee vain taivaasta.”

Seuraavaksi Johannes lausui jotakin hyvin voimallista: ”Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty… Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä”(Joh.3:28, 30). Johanneksen päämäärä elämässä oli hyvin selvä. Hänen pyhä kutsumuksensa oli keskittynyt vain Jeesukseen. Siitä syystä Johannes oli tunnettu suurena miehenä.

Menestyshakuisessa kulttuurissamme monille meistä tänä päivänä on vaikeata olla etsimättä suuria asioita itsellemme. Hyvää tarkoittavat pastorit yrittävät rakentaa Twitter-seuraajia. Uskovat haluavat saada äänensä kuuluviin, vaikka se tarkoittaisi vain viittätoista sekuntia typeryyttä YouTubissa. Saatamme vakuuttua siitä, että teemme asioita Jumalalle, mutta onko Jeesus oikeasti meidän keskipisteenämme? Jollemme tutki tarkasti omaa sydäntämme, emme pysty erottamaan, miellytämmekö Mestariamme vai seuraammeko sisäistä ikävää saada arvostusta.

Profeetta Jeremia lausui tämän suoraan: ”Sinä pyydät itsellesi suuria! Älä pyydä; sillä katso, minä tuotan onnettomuuden kaikelle lihalle, sanoo Herra. Mutta sinulle minä annan henkesi saaliiksi, mihin paikkaan sinä menetkin"(Jer.45:5). Jeremia teroittaa, että Jumalan mitta suuruudelle on aivan eri kuin tämän maailman mitta. Huomaa, ettei hän sano: ”Älä ole suuri. Saat hengelliset hyvien töiden pisteesi väärästä nöyryydestä.” Ei, kuten Jeesus itse sanoo: suuruutta ei mitata sillä, kuinka hyvin me palvelemme toisia.