KENEN IHMISET SANOVAT MINUN OLEVAN

Fariseukset ja saddukeukset tulivat ja vaativat Jeesusta näyttämään heille merkin taivaasta (ks. Matt.16:1). Jeesus vastasi: ”Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki”(Matt.16:4). Myöhemmin Jeesus kutsui opetuslapset yhteen ja kysyi: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika"(Matt.16:15- 16).

Jeesus lausui: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri o le sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa”(Matt.16:17). Lyhyesti sanottuna: Pietari sai ottaa vastaan kirkkaan, oman ilmestyksensä, joka tulee jokaiselle, joka uskoo. Kristuksen pelastuksen kirkkaus tuli ilmi hänessä.

Silti luemme: ”Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus”(Matt.16:20). Miksi Jeesus sanoi näin? Eikö taivas itse ollut jo ilmaissut Hänen olevan Jumalan Karitsa, joka oli tullut pelastamaan maailman?

Tosiasiassa opetuslapset eivät olleet valmiita todistamaan Hänestä Messiaana. Hänestä saatu ilmestys ei ollut vielä täydellinen. He eivät tienneet mitään rististä, kärsimyksen tiestä, Mestarinsa uhrin syvyydestä. He olivat kyllä jo parantaneet sairaita, ajaneet ulos riivaajia ja todistaneet monille. Vaikka he olivat olleet Jeesuksen kanssa nuo vuodet, he eivät edelleenkään olleet saaneet syvää henkilökohtaista ilmestystä siitä, kuka Hän oli.

Seuraava jae vahvistaa tämän: ”Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen”(Matt.16:21). Toisin sanoen Kristus alkoi ilmaista itseään heille ja näytti heille syvempiä asioita itsestään. Jakeen loppu jatkaa: ”että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös”.