JUMALAN TÄYTEYDELLÄ TÄYTETTYNÄ

”Minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani” (Room.15:29). Paavali kirjoitti nämä sanat Roomassa oleville kristityille. Hän kertoi heille: ”En epäile yhtään kohdata teitä, kun tiedän tulevani Kristuksen täysi siunaus mukanani”.

Apostolin sanat tässä viittaavat johonkin, joka jokaisen uskovan täytyy tietää: siihen, että on olemassa eri määriä Kristuksen siunausta. Jotkut uskovat saavat täyden mitan tätä siunausta, mikä on päämäärä. Meidän kaikkien tulisi päästä Herran siunauksen täyteen määrään. Valitettavasti vain toiset uskovat pääsevät osalliseksi Kristuksen siunauksesta ainoastaan vähän.

Kirjeessään efesolaisille Paavali kehottaa jokaista pyrkimään tämän siunauksen täydellisimpään osallisuuteen: ”Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.., kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, … ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä” (Ef.4: 7, 13, 3:19).

Huomaa sana ”täyteys” näissä jakeissa. Kreikan sana, jota Paavali tässä käyttää merkitsee ”suorittaa loppuun tehtävä sen täyteen määrään”. Se on se tehtävä, jonka Jumala on antanut meille: pyrkiä saamaan Kristuksen siunaus täydellisenä elämäämme.

Paavali selittää tätä kirjoittaessaan: ”yksi ruumis ja yksi henki,… yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa”(Ef.4:4-6). Lyhyesti sanottuna Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki asuu kaikissa lapsissaan. Jeesus lupasi: "Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan”(Joh.14:23). Paavali tekee hyvin selväksi, että meillä on kaikilla sama pääsy Herran tykö. Siksi meillä on myös yhtäläinen mahdollisuus saada Hänen iankaikkinen siunauksensa. Tosiaankin, meidän elämämme tulisi jatkuvasti kasvaa siinä, mitä Paavali nimittää ”Kristuksen siunaukseksi”.

Mieti Kristuksen siunauksen uskomatonta määrää Paavalin elämässä. Tietenkin Paavali tiesi, ettei hän ollut päässyt täydelliseksi. Hän tiesi epäilemättä myös, ettei hänen elämässään ollut mitään estettä Kristuksen siunauksen virtaukselle.