LÖYTÄNEEKÖ HÄN USKOA MAAN PÄÄLTÄ?

Jeesus tuli omaan huoneeseensa, Israelin huoneeseen profeettana ja ihmeiden tekijänä. ”Heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa”(Matt.13:58). Ihmeellinen lausuma. Epäusko rajoitti jopa Kristuksen voimaa toimia.

Näemme epäuskon surulliset tulokset läpi Uuden Testamentin. Opetuslapset eivät voineet ajaa ulos riivaajaa pienestä lapsesta epäuskonsa takia. Jeesus moitti heitä siitä (ks. Matt.17:14- 21). Ylösnousemuksensa jälkeen Kristus järkyttyi jälleen heidän epäuskonsa tähden: ”Hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi”(Mark.16:14). Paavali sanoikin juutalaisista: ”Epäuskonsa tähden ne taitettiin pois”(Room.11:20).

Miksi Jumala tuomitsee epäuskon Uudessa Testamentissa niin ankarasti? Siksi, että nykyajan uskoville on annettu jotakin, mistä Vanhan Testamentin pyhät saattoivat vain uneksia. Jumala on siunannut meitä Pyhän Henkensä lahjalla. Vanhan Liiton aikana Jumalan Henki vieraili uskovien luona vain satunnaisesti. Heidän piti mennä temppeliin kokemaan Herran läsnäoloa. Tänä päivänä Jumala tekee asuinsijansa kansansa sisimpään. Me olemme Hänen temppelinsä, ja Hänen läsnäolonsa on jokaisessa uskovassa.

Vanhassa Testamentissa Aabraham sai vieraakseen enkelin tai sai sanan Jumalalta. Hän uskoi Jumalan kykenevän tekemään kaiken, mitä hän anoi ja ”Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt”(Room.4:20). Tänään Jeesus on aina saapuvilla minä päivän hetkenä hyvänsä. Me voimme huutaa Häntä avuksi koko elämämme ajan. Me tiedämme Hänen vastaavan. Hän kehottaa meitä tulemaan rohkeasti armon istuimen eteen ja tekemään anomisemme tiettäviksi. Hän lohduttaa ja johdattaa meitä Pyhän Hengen kautta.

Näistä siunauksista huolimatta me yhä epäilemme Jumalaa kovien koetusten aikoina. Jeesus moittii sellaista epäuskoa ja sanoo: ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:7-8). Jos Kristus tulisi takaisin tänään, löytäisikö Hän uskoa sinussa?