PYHÄ LUOTTAMUS

Juuri luottamuksella Paavali pystyi sanomaan Rooman seurakunnalle: ”Tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani”(Room.15:29). Hänellä oli pyhä luottamus siihen, että hän vaelsi Kristuksen kanssa. Hän väitti: ”Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä”(Ap.t.24:16).

Paavali tarkoitti sanoa: ”Elämäni on kuin avoin kirja. Minulla ei ole yhtään salaista syntiä sydämessäni, eikä Hänellä ole mitään minua vastaan. Hänen siunauksensa on minulla jatkuvana ilmestysvirtana, niin että saarnatessani teille, ette kuule ihmisten sanoja. En tuo esiin kuollutta saarnaa, pelkkää älykästä teologiaa. Te kuulette Jumalan omia sanoja Hänen sydämeltään teille.”

Kristuksen täyteys näet on kaikkea muuta kuin aineellista hyvää. Tietenkin kaikki hyvä terveys ja maalliset menestys on nähtävä Jumalan armollisen käden siunauksina. Paavali puhuu tässä kuitenkin paljon suuremmasta siunauksesta. Kreikan sana, jota hän käyttää siunauksesta, tarkoittaa ”Jumalan kiitosta”.

Lyhyesti sanottuna Kristuksen siunaus tarkoittaa, että elämme sellaista elämää, joka miellyttää Herraa. Se on Pyhän Hengen antamaa sisäistä tietämistä, että Jumala katsoessaan meihin sanoo: ”Olen mielissäni sinusta, poikani ja tyttäreni. Meidän välillämme ei ole mitään, mikä estäisi yhteytemme ja suhteemme.”

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kokoaa Kristuksen siunauksen täyteyden tällä tavalla: ”Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti!”(Hebr.13:20- 21).

Minusta on mukavaa olla sellaisten ihmisten keskellä, jotka elävät tällaista Kristus-elämää. Heissä on se tuoksu, että he ovat olleet Jeesuksen kanssa. Niin kuin Paavali, niin nämäkin pyhät ovat taivaallisen tyytymättömiä tähän elämään. Heillä on kaipaus olla Kristuksen läsnäolossa, nälkä saada lisää Hänen läheisyyttään. He puhuvat paljon Jeesuksesta, ja heissä on Hänen rakkautensa ja pyhyytensä tuoksu.