JUMALA TAHTOO AVATA MEIDÄN SILMÄMME

Joku saattaa kysyä, mitä merkitsi opetuslapsien uskomaton kokemus Kirkastusvuorella. Eikö siinä Jumalan kirkkaus ilmestynyt?  Siellähän tuli valtava valkeus ja ihmeellinen Mooseksen ja Elian ilmestyminen?
Tuona uskomattomana hetkenä Jumalan kirkkaus ei ollut Mooseksessa tai Eliassa tai edes sanoin kuvaamattomassa valossa. Pikemminkin Hänen säteilevä kirkkautensa oli Jeesuksessa:
”Hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. … Ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä’ "(Matt.17:2, 5, kursiivi kirjoittajan). 
Tässä Jumalan kirkkaus ruumiillistui Kristuksessa. Jeesus on kaiken sen ilmentymä, minkä Jumala sanoi Moosekselle: armollinen, anteeksiantava, pitkämielinen, hyvyyden ja totuuden runsaus, joka on laupias tuhansille, syntien anteeksiantamus. Kirkastusvuorella Jumala näytti elävän kuvan omasta kirkkaudestaan. ”Se kaikki on ruumiillistuneena Minun Pojassani”.
Rakas lukijani, Jumala tahtoo avata meidän silmämme, ”että tietäisitte, …kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissään”(Ef.1:18). Tämä merkitsee yksinkertaisesti, että kaikki Moosekselle näytetty kirkkaus, on ruumiillistuneena Jumalan Pojassa. Kristus on annettu meille perinnöksi.
”Sillä hänessä [Kristuksessa Jeesuksessa, Herrassamme] asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti”(Kol.2:9, kirjoittajan lisäys sulkeissa).