KRISTUKSEN KIRKKAUDEN ILMESTYS

Ihmettelet ehkä, miksi Mooses niin innokkaasti halusi nähdä Jumalan kirkkauden. Uskon, että löydämme syyn siihen seuraavassa jakeessa:
”Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä”(2 Moos.29:43, kursiivi kirjoittajan).
Sana pyhittämä tarkoittaa ”puhdistama”. Jumala sanoi siis: ”Kun te palvelette Minua, Minä kohtaan teidät ja annan teille läsnäoloni. Kun olette Minun läsnäolossani, Minä näytän kirkkauteni teille. Se nostaa teidät kaikkien olosuhteittenne yläpuolelle”.
Niin, mistä löydämme tämän Kristuksen ilmestyksen? Me löydämme sen ainoastaan rukoilemalla luottaen Jumalan Sanaan. Paavali sanoi, että me antaessamme Raamatun sanan heijastaa aina enenevää Jeesuksen ilmestymistä, me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen:
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18).
Kristuksen kirkkauden ilmestyminen antaa meille elämäämme suojelevan voiman: ”Sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite”(Jes.4:5, kursiivi kirjoittajan). Toisien sanoen, Hänen kirkkautensa pitää meidän sydämemme ja ajatuksemme taivaallisissa kaikkein pahimpina hetkinämmekin.
Jumala siis käskee meidän ottaa aikaa tullaksemme tuntemaan Hänen Poikansa. Meidän tulee tutkia  Sanaa ja kääntyä joka päivä rukoukseen. Sitten, kun pysymme Hänen läsnäolossaan, silmämme alkavat avautua Hänen kirkkaudelleen. Se on kaikki ilmestynyt Kristuksessa. Jeesus on Hänen rakkautensa, armonsa, laupeutensa ja pitkämielisyytensä täydellinen ilmentymä.