TÄYNNÄ USKOA

”Sillä ennen poisottamistaan hän [Eenok] oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen”( Hebr.11:5-6).  Mikä Eenokissa sitten miellytti Jumalaa? Hänen vaelluksensa Jumalan yhteydessä tuotti sellaisen uskon, jota Jumala rakastaa.
Raamatun ja koko historian läpi Jumalan yhteydessä vaeltavista tuli uskon miehiä ja naisia. Jos seurakunta tänään vaeltaa käsikynkkää Jumalan kanssa, ollen yhteydessä Hänen kanssaan jatkuvasti, tuloksena on uskon kansa.
Jotkut johtavat uskon seminaareja, levittävät uskon äänitteitä, siteeraavat uskon Raamatunkohtia, kaikki vain tuottaakseen uskoa.  On totta: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”(Room.10:17). Jeesus on se Sana. ”Kirjain kuolettaa”, Raamattu sanoo 1 Kor.3:6:ssa. Ilman läheisyyttä Jeesuksen kanssa kirjain tuottaa kuoleman, itsekkään vaativan tunteen, joka ei ole ollenkaan uskoa, ja Jumala vihaa sitä. Usko tulee Hänen Sanansa kuulemisesta ja vaeltamisesta Hänen lähellään.  Ei puhuen ilman vaellusta! Tämä läheinen vaellus Jumalan yhteydessä puuttuu seurakunnalta tänään. Usko on todella sen tietämistä, kuka Jumala on, tulemista tutuksi Hän kirkkautensa ja kaikkivaltiutensa kanssa. Ne, jotka tuntevat Hänet parhaiten, luottavat myös Häneen eniten.
Näytä minulle ihminen, joka vaeltaa Hänen yhteydessään, vihaa syntiä ja erottuu yhä enemmän tästä maailmasta ja alkaa tuntea Hänen äänensä, niin näet ihmisen, joka ei tarvitse paljon saarnoja eikä opetusta uskosta.
Eenokin vaellus Jumalan yhteydessä olisi ollut turhaa, jollei se olisi tuottanut vastakaikua uskosta, joka kasvoi jatkuvasti. ”Uskon kautta otettiin Eenok pois”(ks. Hebr.11:5). Mikä ihmeellinen totuus siinä onkaan! Koko hänen uskonsa oli kohdistunut yhteen suureen sydämen haluun: olla Herran kanssa!