JEESUKSEN SYRJÄYTTÄMINEN VALTAISTUIMELTA

”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen”(Kol.1:16).
”Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; … että hän olisi kaikessa ensimmäinen”(Kol.1:18).
Isä Jumala antoi valtaistuimen Kristukselle kaikkien kansojen ja koko luomakunnan kuninkaana ka koko seurakunnan päänä. Paavali sanookin: ”Ei ole väliä sillä, miltä asiat näyttävät ulospäin. Kaikki näyttää olevan pois hallinnasta, ja saattaa näyttää ikään kuin paholainen olisi ottanut vallan. Totuus on kuitenkin, että Jumala on pannut kaiken Jeesuksen jalkojen alle. Kristus on edelleen yli kaiken kuningas!”
Tämä Raamatunkohta todistaa, että Kaikkivaltias Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen kaiken hallitsijaksi. Silti kaikki meidän ympärillämme näyttävät kieltäytyvän tunnustamasta Kristuksen auktoriteettia ja kuninkuutta. Me poistamme Jumalan kouluistamme ja oikeussaleista ja jätämme Hänet huomiotta, kun säädämme lakejamme.
Uskon, että Kristuksen herruuden hylkääminen on syynä kaikkeen verenvuodatukseen, väkivaltaan, rotuvihaan, moraalin rappeutumiseen, huumeongelmiin ja jopa kuolettavien seksuaalisairauksien nousuun yhteiskunnassamme. Lainsäätäjät, kasvattajat ja media ovat tehneet Jumalasta asian, josta ei puhuta.
Vielä pahempaakin, sillä Jeesus on syösty valtaistuimelta koko maassa ja monien uskovien elämässä. On ymmärrettävää, että jumalattomat ihmiset haluavat Jeesuksen alas valtaistuimelta, mutta kuinka Isä murehtiikaan nähdessään, että itseään Hänen mukaansa nimittävätkin syöksevät Hänet alas.
Koska Jumala on tehnyt Kristuksen kaikeksi seurakunnassa, meillä ei pidä olla muuta lähdettä, viittausta tai neuvonantajaa ennen Jeesusta. Kaiken seurakunnan hallinnon, ohjauksen ja neuvon pitää tulla Häneltä: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas”(Jes.9:6).