PYHÄN HENGEN SYMBOLIT - Jim Cymbala

Raamatussa on useita symboleja Pyhälle Hengelle. Yksi on tuuli, joka alkukielessä kreikassa on sama Uuden Testamentin sana kuin hengitys. Tuuli auttaa meitä tekemään näkyväksi Hengen näkymättömän ja mystillisen liikkeen (ks. Joh.3:8).
Kyyhkynen symbolisoi Henkeä Jeesuksen kasteen hetkellä. ”Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen”(Mark.1:10). Pyhä Henki on kaikkivoipa ja kuitenkin hellä ja herkkä työssään meidän kanssamme. Me voimme aivan liian helposti murehduttaa Hänet.
Öljy on usein käytetty Pyhän Hengen symboli Vanhassa Testamentissa. Pyhän Hengen voitelu on verrattava öljyyn, jota käytettiin ilmestysmajassa melkein kaikkeen voiteluun. Kun se rakannettiin ylistyksen paikaksi, ei vain temppeliä voideltu öljyllä, vaan myös papit. Myöhemmin neuvottiin alkuseurakunnan vanhimpia rukoilemaan sairaiden puolesta ja voitelemaan uskovia öljyllä Pyhän Hengen vertauskuvana (Jaak.5:14).
Tuli on minun lempisymbolini Pyhälle Hengelle. Sitä käytetään kuvaamaan Jumalan voimaa ja läsnäoloa. Kun Johannes Kastaja tuli tapahtumapaikkaan ennen Jeesuksen ilmestymistä, hän sanoi: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, … hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” (Luuk.3:16, kirjoittajan lisäämä kursiivi). 

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä.