LUPAUS

”Älä kuitenkaan pelkää niitä”(5 Moos.7:18).  Israelille ”he” edustivat valtavan kokoisia, hyvin varustettuja pakanakansoja, joita he kohtaisivat. Tänään, meille ”he” edustavat kaikkia ongelmia, huolia ja ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joita kohtaamme elämässä.
Jumala sanoo meille, ettei meidän tule pelätä! Koska Hän sanoo niin, ei tarvita muuta selitystä. Hän on kaikkivaltias ja täysin tietoinen niistä saatanallisista asemista, joita me kohtaamme. Hän tietää jokaisen koetuksen ja kiusauksen, joita Saatana koskaan heittää meidän päällemme. Silti Jumala käskee meitä: ”Älä pelkää heitä”.
Aabraham eli vieraassa maassa, voimakkaiden kuninkaiden ympäröimänä eikä tiennyt minne hänen tiensä veisi. Ensimmäinen sana Jumalalta hänelle oli: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri" (1 Moos.15:1).
Tämän jakeen merkitys on: ”Minä olen muuri sinun ympärilläsi, sinun suojelijasi, sinun puolustuksesi.” Lyhyesti sanottuna, Jumala sanoi Aabrahamille: ”Tulet kohtaamaan vaikeuksia, mutta Minä suojelen sinua kaiken läpi”. Aabraham vastasi uskomalla Jumalan hänelle lausuman Sanan: ”Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi” (1 Moos.15:6).
Aabrahamin poika Iisak eli vihamielisessä ympäristössä, filistealaisten saartamana. Nämä vihasivat häntä ja hankaloittivat hänen elämäänsä käskemällä hänen useasti lähteä heidän maaltansa.  Raamattu kertoo, että joka kerta, kun Iisak kaivoi kaivon vesilähteeksensä. filistealaiset täyttivät sen (ks. 1 Moos.26:15).
Meni Iisak minne hyvänsä, aina hän kohtasi ristiriitaisuutta. Epäilyksen pilvi muodostui hänen ylleen ja pani hänet ajattelemaan, ettei hän selviytyisi siitä ikinä. Jumala antoi Iisakille saman sanan kuin hän oli antanut Aabrahamille: ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Aabrahamin tähden"(1 Moos.26:24).
Niin kuin Iisak, mekin olemme tänä päivänä Aabrahamin lapsia ja Jumala antaa meille sanan lupauksen: ”Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan”(Gal.3:29).