TODELLINEN VIRVOITUS

Apostolien teoissa 3:19 Pietari puhuu “virvoituksen ajoista”, jotka tulisivat Herran kasvoista. Olen aivan varman, että nytkin, maailmanlaajuisen sekasorron aikoina, seurakunta kokee sellsita virvoituksen aikaa. Se on tapahtuma, jossa Jeesus ilmaisee läsnäolonsa kaikkialla maailmassa.
Niin, monissa seurakunnissa on paljon hengellistä kuolleisuutta ja kuivuutta. Uskovien joukot ovat tehneet konmpromissin vaelluksessaan Jeesuksen kanssa, kun taas toiset ovat lähteneet hulluina maallisiin nautintoihin.
Jotakin valtavaa tapahtuu kaikkialla maailmassa, jopa islamilaisissa maissa. Pyhän Hengen leijumisesta kansojen päällä on kieltämättömiä todisteita ja Kristuksen läsnäolo on ilmestynyt voimallisesti. Tätä tapahtuu Venäjällä, Kiinassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja melkein kaikkialla maailmassa. Jumala herättää ihmisiä Mongoliassa ja entisissä neuvostovaltioissa.  Intiassa Jumalan Henki tekee työtään erityisen vahvasti.
Kuulen sellaisten virvoituksen aikojen koskettavan eri kaupunkeja Yhdysvalloissa. Pastorit halajavat Jumalan läsnäolon todellista ilmestymistä seurakunnissaan.
Tämä Kristuksen läsnäolon virvoitus on Hänen korottamisestaan, ei merkkejä eikä ihmeitä, ei henkilahjoja, ei ”herätystä”, joka pian hälvenee. Tämä on Krisdtuksen kunnian ja voiman ilmestys viimeisinä päivinä. Monet kirjoittavat minulle sanoen, että he menevät kirkkoon kaivaten kokemusta Jeesuksen todellisesta läsnäolosta. He haluavat kuulla paimenta, joka on ollut salaisessa kammiossa Herran kanssa. He eivät halua enää viihdettä, näytöksi’ä tai tyhjiä metodeja. Nyt he rukoilevat: ”Antakaan meille Kristus. Antakaa meille Jeesuksen sulattava, parantava, ihmeeliinen läsnäolo.”
Olkoon tämä Jumalan kansan todellinen sydämen rukous näinä päivinä.