PUHDAS JA MOITTEETON

Uskon, että kaikki Vanhan Testamentin tarinat ovat täynnä totuutta Uuden Testamentin uskoville. Jos minulla on joskus vaikeuksia ymmärtää Uuden Testamentin totuutta, minä käännyn takaisin sitä ennustavaan Vanhaan Testamenttiin. Yksi tällaisia esimerkkejä on Mooses ja palava pensas.  Uskon, että tämä kertomus on täynnä syvää Uuden Testamentin totuutta pyhyydestä.
Mooses paimensi appensa lampaita yksin Hoorebin vuorella, kun hänen huomionsa yhtäkkiä kiintyi kummalliseen näkyyn. Läheinen pensas paloi kirkkaasti, muttei palanut poroiksi.
”Niin Mooses sanoi: ’Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi’. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: ’Mooses, Mooses!’ Hän vastasi: ’Tässä olen’ "(2 Moos.3:3-4). Katsoessaan tarkemmin Mooses kuuli Jumalan kutsuvan häntä pensaasta. Se oli elävä todiste siitä, että Jumala oli siinä paikassa läsnä, Hänen pyhyytensä näkyvä ilmestys. Todellakin, missä ikinä Hän on, se paikka on pyhä.
”Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: ’Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä’ "(1 Piet.1:15 - 16). Toisin sanoen: ”On kirjoitettu, pantu muistiin, tehty selväksi kerta kaikkiaan, että meidän tulee olla pyhiä, niin kuin meidän Jumalamme on pyhä”.
”Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen”(1 Tess.4:7). Jumala ei ole kutsunut meidän vain pelastukseen tai taivaaseen tai saamaan anteeksiantamusta.  Nämä ovat pikemminkin yhden todellisen kutsumuksen etuja – olla pyhiä, niin kuin Hän on pyhä.
Jokainen Jeesuksen Kristuksen oma on kutsuttu olemaan pyhä – puhdas ja moitteeton Jumalan silmissä. Niinpä, jos olet uudestisyntynyt, pyhyyden tulisi huutaa sydämestäsi: ”Jumala, minä tahdon olla Jeesuksen kaltainen. Haluan vaeltaa pyhänä Sinun edessäsi kaikki elämäni päivät”.