HERRAN KASVOJEN ETSIMINEN

Apostolien tekojen kirja on kertomus pyhistä miehistä ja naisista, jotka etsivät Herran kasvoja. Alusta loppuun se kertoo, kuinka rukous liikuttaa Jumalaa. Olivat he sitten Yläsalissa, vankiloissa, salaisissa kodeissa viranomaisia piileskelevinä tai Simonin kodissa Suoran kadun varrella: he rukoilivat! Aamulla ja joskus yöllä, he rukoilivat lakkaamatta. Kornelius rukoili aina, ja Pietari rukoili katolla. Rannalla, temppelissä tai erämaassa, he huusivat Herraa avukseen lakkaamatta. He viettivät tunteja ja päiviä sulkeutuneina Jumalan yhteyteen, kunnes he saivat kalliin, yksityiskohtaisen johdatuksen. Minkälaisia ihmeellisiä erityiskohtia Jumala antoikaan heille.

Ananias oli Jumalan mies, opetuslapsi, jolle annettiin tehtävä rukoilla. ”Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: ’Ananias!’ Hän vastasi: ’Katso, tässä olen, Herra’. Niin Herra sanoi hänelle: ’Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä, katso, hän rukoilee ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen’ " (Ap.t.9:10 -12).

Kuuntele, miten tarkan ohjeen Jumala antoi. Siinä kerrottiin talo, isännän nimi ja mies, jonka puolesta hänen piti rukoilla. Sitten Jumala sanoi: ”Hän tietää, että sinä tulet, hän tietää jopa nimesi. Hän tietää, mitä sinä teet, kun menet hänen huoneeseensa, koska minä olen kertonut hänelle kaiken.” Miksi Herra kertoi tämän juuri kääntyneelle niin tarkoin yksityiskohdin? Siksi, että hän rukoili! Kolme päivää Saulus paastosi ja rukoili. Se ei ollut vain: ”Herra, mitä voit tehdä minulle?” Pikemminkin se oli: “Herra, mitä haluat minun tekevän?”

Jos Saulus olisi pelastunut meidän aikoihimme, hän olisi heti joutunut mainoksien maailmaan, mediahyökkäyksien kohteeksi, eniten ostettuun kirjaan ja hänelle olisi satanut kutsuja antamaan todistuksensa seurakuntiin kaikkialla. Monet ovat pelastuneet yhtä ihmeellisesti kuin Saulus, mutta he joutuvat heti elämään sekamelskaa, jossa eivät tiedä, mitä pitää tehdä. Jumala sanoi Saulukselle: ”Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän" (Ap.t. 9:6). Jumala siis sanoi: ”Ala rukoilla! Etsi minun kasvojani ja opettele odottamaan minua”. Hän ei saanut mitään ohjetta, ennen kuin kolme päivää oli kulunut rukouksessa. Jotakin voimallista kuitenkin tapahtui sen aikana. Saulus oppi tuntemaan Herran äänen ja luottamaan hänen johdatukseensa. Vaikka hän oli vastasyntynyt uskova, Jumala jo selvästi kuljetti häntä. Hän ei tarvinnut sielunhoitajaa tai profeettaa näyttämään, mitä tehdä. Hänen ei tarvinnut saada tiedon sanaa keneltäkään. Miksi? Siksi, että Herra sanoi: ”Sillä minä tahdon näyttää hänelle”( Ap.t.9:16).