LIITON PITÄJÄT by Gary Wilkerson

Uuden Liiton kirkkaus ilmeni Kirkastusvuorella, jonne Jeesus oli vienyt kolme opetuslastaan. ”Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa”(Matt.17:1-3).

Kirkkaus oli niin valtava, että välähdys taivaasta murtautui hetkeksi maailman piiriin. Yhtäkkiä opetuslapset, Pietari, Jaakob ja Johannes näkivät Mooseksen ja Elian puhuvan Kristuksen kanssa. Pietari oli niin hämmästynyt siitä, että hän huusi: ”Meidän pitää rakentaa tähän kolme majaa”. Pietari näki samanaikaisesti monta Jumalan liittoa, Jeesuksen, Mooseksen ja Elian kuten muidenkin profeettojen kanssa tehdyt.

Isä Jumala siirsi Mooseksen(lain) ja Elian(profeetat) Pietarin näkyvistä sanoen: ”Minun Pojassani ruumiillistuvat kaikki laki ja profeetat, kaikki liitot, kaikki, mitä ihmiskunta koskaan tarvitsee. Sinulla, Pietari on nyt yksi käsky, ja se on, kohdistaa katseesi Kristukseen. Kun rakastat hänen tavallaan, Henkeni sisimmässäsi, täytät kaiken Mooseksen lain ja profeetat. Laki ei ole enää ylläpitävä voima elämässäsi, vaan Jeesus” (ks. Matt.17:5).

Mikä ihmeellinen ilmestys se olikaan, niin Pietarille kuin meillekin, tänä päivänä! Jumalan lain täyttäminen ei ole syy Raamatun lukemiseen tai rukouksiin. Me teemme niin tunteaksemme rakastavan Isän. Samoin Isän silmissä kaikki ihmiskunnan tarpeet ovat täydellisesti täytetyt Jeesuksessa. Siksi, kun Jumala katsoo meitä tänään, hän ei näe ihmisten rikkovan hänen liittoaan jatkuvasti. Sen sijaan, Hän näkee meissä oman Poikansa arvet ja siksi katsoo meihin kuin olisimme liiton pitäjiä!

Jumala ei näe vain laiminlyöntiemme listaa hyvien töiden listan vierellä, joiden välissä on valtava rotko. Hän näkee meissä vain Poikansa. Sen mukana hän antaa meille kaikki Poikansa kanssa tehdyn liiton hyödyt. Me saamme kaiken anteeksiannon, rauhan ja hyväksynnän. Kaikki armo ympäröi meitä, huolimatta siitä, olemmeko ylhäällä vai alhaalla, menestyviä vai epäonnistujia. Hänen armonsa meitä kohtaan ei koskaan muutu.