MEIDÄN TULEE RUKOILLA by Carter Conlon

Tuomarien kirja kuvaa aikaa, jolloin Jumalan oma kansa, Israel, joka oli kutsuttu olemaan yliluonnollisena todisteena maan päällä, alkoi toimia petollisesti hänen läsnäolossaan. He kieltäytyivät vaeltamasta rehellisesti Jumalan kanssa ja vähitellen heidän jumalanpalveluksensa kävi satunnaiseksi, jolleivät suorastaan hyljänneet Jumalan palvelemista.

Kun toimitaan petollisesti Jumalan kanssa, se aina päättyy voimattomuuteen, joka puolestaan antaa tilaa viholliselle. Vihollisilla tarkoitan niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, joilla ei ole mitään kaipausta hänen tuntemiseensa ja jotka eivät halua kenenkään muunkaan olevan missään suhteessa häneen. Sinä ja minä elämme aika lailla samanlaisessa ajassa kuin tuossa Vanhan Testamentin kohdassa.

Israelin viholliset, tässä tapauksessa midianilaiset, tulivat juuri sadonkorjuun aikaan ryöstämään kaiken, minkä Jumalan kansa oli saanut kootuksi (ks. Tuomarit 6:2-3). Heidän päämääränään oli ajaa israelilaiset sellaiseen köyhyyteen, että se estäisi heitä toteuttamasta Jumalan heille tarkoittamaa päämäärää maan päällä. Kun Israelin lapset tiesivät, että heidän lukunsa oli paljon vihollista vähäisempi, he alkoivat huutaa Herran puoleen. Vihollisia näytti heidän silmissään olevan kuin hiekanjyväsiä maassa. Tämä sama alkaa tapahtua meidänkin aikanamme.

Jumala kuulee yksinhuoltajaäidin rukouksen, kun tämän lapset ovat kaduilla. Samoin hän kuulee isän rukouksen, joka ei tiedä, miten hän pystyy elättämään perheensä. Hän kuulee kaikkien niiden rukoukset, jotka lukevat uutisia ja näkevät jokapäiväisiksi tulleet kauheat rikokset tämän sukupolven keskuudessa.

Rakas ystävä, meidän tulee rukoilla! Päivä ja hetki vaativat meistä niitä, jotka vielä tuntevat Jeesuksen Kristuksen armon, alkavan rukoilla tämän maan puolesta. Uskon, että vain Jumalan kansan ruohonjuuritason herääminen voi sallia niiden hyvin pimeiden päivien viivästymisen, jotka ovat edessämme. Kuinka ihmeellistä olisikaan, jos taivaassa oleviin kirjoihin lisättäisiin vuosi 2014 sellaisena vuotena, jolloin sinä ja minä aloimme rukoilla tämän maan kansan puolesta uskossa ja hartaudella, jonka vain Jumala on voinut antaa meille.

__________
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.