KOHTAAMME VAIKEITA PÄIVIÄ by Gary Wilkerson

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta”(2 Tim.3:1 -5).

Paavali puhuu tässä sitoutuneista kirkossakävijöistä, mutta sanoo heissä olevan vain jumalisuuden ulkomuodon. Paavali sanoi, että nämä kristityt olivat ”aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen”(2 Tim.3:7), toisin sanoen he kyllä kuuntelivat kaikkia evankeliumin opetuksia, mutteivät koskaan ottaneet niitä omaan sydämeensä. Heistä teki voimattomia se, Paavali sanoi, että he ”vastustavat totuutta”(2 Tim.3:8).

Ehkä emme koskaan kohtaa samanlaisia koetuksia kuin Uuden Testamentin uskovat, mutta Jumala on yhä antanut meille Uuden Testamentin voiman. Varmaankin kohtaamme omia koetuksiamme, koska emme ole vastustuskykyisiä sille, mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Nuo vaikeudet sitten vaikuttavat meissä voimaa, jota emme ole nähneet koskaan ennen.

Siksi ei meillä ole varaa olla enää normaaleja uskovia. Mieti nopeasti kasvavaa ei-uskovien joukkoa maailmassamme. Jokainen edustaa helvettiin menossa olevaa sielua, sitä, jonka puolesta Jeesus kuoli. Nuo luvut yksistään kutsuvat meitä nousemaan uskossamme ”normaalin” yläpuolelle, julistamaan Kristuksen evankeliumia pelotta ja estotta. Siihen tarvitaan Hänen voimaansa, jota ei voi saada omilla ansioilla. Se voidaan saada vain Hänen armostaan.

Olen siteerannut usein Leonard Ravenhill’iä, mutta tämä hänen kommenttinsa kannattaa toistaa: ”Tämän päivän kristillisyys on niin alle normaalin tason, että jos joku uskova alkaa käyttäytyä niin kuin normaali Uuden Testamentin uskova, häntä pidetään epänormaalina.”

Kerro minulle, kuuletko vain Jumalan Sanaa, mutta et tee sen mukaan? Vai onko Kristuksen voiman ja sinun elämäsi välillä ero? Rukoile kanssani: ”Herra, olen väsynyt sopeutumaan normaaliin kristillisyyteen. Yhdistä minun elämäni sinun taivaalliseen voimaasi. Olen tyhjä astia, täytä minut voimallasi! Mitä se maksaakin, Herra, johda minua sinne, minne tahdot viedä.” Rukoile tämä ja näet Hänen voimansa vapautuvan elämääsi.