TÄYDELLINEN LIITTO by Gary Wilkerson

”Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit” (Hebr.2:17).

Olen aina ihmetellyt tämän lauseen sanoja: ”Hänen piti”. Kohta viittaa tietenkin Jeesukseen. Miksi Jeesuksen olisi pitänyt tehdä yhtään mitään? Hän on Jumala. Me luemme, että hän valitsi itse tulemisensa maan päälle, valitsi parantaa, valitsi rakastaa jokaista ympärillään. Niin, miksi sanoa ”hänen piti” tehdä, mitä hän teki, tulla lihaksi ja uhrata itsensä elävänä uhrina meidän syntiemme tähden? Eikö hän olisi helposti voinut vain julistaa taivaasta: ”Minä lähetän enkeleitä tuomaan pelastuksen ihmiskunnalle”? Tässä on yksi niistä Raamatun kohdista, joissa Herra suostuu käskettäväksi. Miksi?

Me kaikki tiedämme, että Uudessa Liitossa meidän syntimme ovat peitetyt Kristuksen armon lahjalla. Niin, mikä on liitto? Se on sopimus kahden tai useamman osakkaan välillä, jossa jokaiselta vaaditaan ehtojen täyttäminen. On monenlaisia liittoja, mukaan lukien avioliitto, jossa kaksi ihmistä tulee yhdeksi. Lailliset sopimukset ovat liittoja liikeasioissa, esim. kun kaksi omistajaa yhdistää yrityksensä niin, että molemmat puolet hyötyvät. Rauhan sopimukset kansojen kesken ovat liittoja, joissa sotivat osapuolet sopivat vihollisuuksien lopettamisesta ja hyötyvät toisistaan muilla tavoin.

Kautta Raamatun näemme Jumalan tekevän liittoja kansansa kanssa. Jokaisessa tapauksessa hän sanoo: ”Tässä on se, mitä minä teen omalta osaltani. Kun sinä pidät oman puolesi, nämä siunaukset ja hyödyt tulevat sinulle.” Jumalan on aina pitänyt oman puolensa liitoista, mutta ihminen ei ole koskaan kyennyt siihen. Hän on jatkuvasti laistanut oman puolensa hoitamisesta jokaisessa liitossa.

Herra näki ennalta kaiken tämän ja teki aivan alusta asti suunnitelmia täydellistä liittoa varten. Sitä ei voisi rikkoa. Hän ryhtyisi liittoon, jonka laista ei olisi koskaan ennen ollut, jossa olisi ainutlaatuinen varustus: varmuus siitä, ettei kumpikaan puoli rikkoisi sitä.

Hän teki sen liitossaan, ei ihmisen, vaan Ihmisen - Jeesuksen kanssa. Monet uskovat ajattelevat, että Uusi Liitto on vain sopimus Jumalan ja ihmisen välillä, mutta ei se ole. Tämä liitto on tehty Isän ja Hänen Poikansa välille. Kristus oli se, jonka Jumala valitsi tekemään tämän liiton, ei Aadamin, ei Nooan, ei sinun eikä minun kanssani.

Jeesus itse on takuuna sille, että tämä liitto pitää. Kaikki muut olisivat pettäneet, mutta Jeesus pitää liiton täydellisesti. Siinä on meidän varmuutemme.