SIIONIN VALMISTAUTUMINEN

Pietari sai kauheita varoituksia, joilla hän voisi liikuttaa puhtaita mieliä, muistuttaa profeettojen ennustuksista(ks.2 Piet.3:1-2). Pietari jatkoi puhumistaan: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta"(2 Piet.3:3 -4). Pietari nimittää näitä pilkkaajia valehtelijoiksi! Asiat ”eivät olleet pysyneet” normaaleina luomakunnan alusta asti! Nämä julistajat haluavat pitää itseään tahallaan tietämättöminä Jumalan aiemmista tuomioista. ”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen”(2 Piet.3:5-6).

Pietari haastaa aika kovasanaisesti! Hän sanoo: ”He tietävät, että aikoinaan eli vanhurskauden saarnaaja nimeltä Nooa, joka varoitti tuomiosta satakaksikymmentä vuotta. He tietävät, että Jumala on jo näyttänyt maailmalle, että hän tuomitsee pahuuden ja väkivallan. He tietävät, että Jumala lähetti kuohuvan tulvan ja tuhosi kaiken, mikä hengitti maan päällä.” Meillä on saarnaajia ja vääriä profeettoja, jotka tietävät, että Raamattu on täynnä varoituksia, täynnä esimerkkejä siitä, miten Jumala tuomitsee synnin (esim. Sodoman tuhoaminen), mutta he haluavat tahallaan olla tietämättömiä. Miksi? Siksi, että he vaeltavat oman himonsa mukaan! Heidän halunsa saada hyväksyntää ja suosiota on tehnyt heistä tieten tahtoen sokeita kaikille Jumalan vanhurskaille tuomioille.

Nämä julistajat puhuvat aivan päinvastaista sanomaa kuin Pietari ja muut apostolit. Pietari varoitti: ”Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä” (2 Piet.3:13- 14).

Miksi meitä on säästetty tähän asti? Samasta syystä, kuin Jumala odotti kärsivällisesti satakaksikymmentä vuotta Nooan päivinä. ”Jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta”(1 Piet.3:20). Herra ei saa nautintoa pahojen kuolemasta. Nytkin Hän on ”pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen”(2 Piet.3:9).

Jumala odottaa nyt Siionin, viimeisten päivien pyhän kansansa valmistumista. Hän vuodattaa Pyhän Henkensä, kutsuen ihmisiä, jotka ovat antautuneet ehyesti Hänelle, tahrattomina ja rypyttöminä ja moitteettomina.