HERRAN MIEKKA by Carter Conlon

”Niin Gideon ja ne sata miestä, jotka olivat hänen kanssansa, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa; vartijat olivat juuri asetetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasuunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne kolme joukkoa puhalsivat pasuunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasuunat, puhalsivat niihin ja huusivat: "Herran ja Gideonin miekka!" Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat”(Tuomarit 7:19 -21).

Koko vihollisjoukko pakeni Gideonin ja hänen kolmen sadan miehensä edessä. Pasuunojen äänen kuullessaan israelilaiset ottivat ruukut käsiinsä. Se merkitsi kaiken inhimillisen järkeilyn, kaiken inhimillisen haurauden, kaiken itseinhon ja arvottomuuden tunteen hylkäämistä. He rikkoivat ne kaikki ja kohottivat soihtunsa, jotka olivat olleet astioiden sisällä. Se taas merkitsi Jumalan voimaa.

”Herran ja Gideonin miekka”, he huusivat. Tämä viittaa Jumalan voimaan Häneen uskovien ihmisten kautta. Kun sinä näet päätät seistä julkisella paikalla, kieltäytyen pitämästä Jumalan todistusta salassa, Jumala tekee sinulle saman kuin Gideonille ja hänen armeijalleen. Hän lähettää sekasorron vihollisen riveihin. Raamattu kertoo meille, että midianilaiset alkoivat kääntyä taistelemaan toinen toistansa vastaan. Sekasorto aiheutui siitä, että Jumala nosti taas kerran näkyvän todisteen maan päällä. Sen Hän teki niiden ihmisten kautta, jotka vain uskoivat Jumalaan huolimatta heikkoudestaan ja hauraudestaan.

Sama uskomaton voitto on valmiina sinua ja minua varten juuri tänä päivänä. Kaikki, mitä pitää tehdä, on siinä, että joku, tai ehkä kymmenen tai kaksikymmentä tai viisikymmentä tai sata, nousee jaloilleen ja julistaa: ”Minä uskon Jumalaan! Uskon, että Jumala voi ottaa minun elämäni ja tehdä muutoksen. Uskon, että Hän voi laittaa sydämeeni myötätunnon. Hän voi tehdä minusta äänen tälle sukupolvelle. Uskon Häneen huolimatta omasta riittämättömyydestäni. Tiedän, ettei minulla ole paljon antaa, mutta uskon, että saan Jumalalta kaiken tarvitsemani.”

Juuri nytkin kuvittelen, että helvetti tärisee, sillä vihollinen tietää, mitä tapahtuu, kun sinä ja minä uskallamme uskoa kaiken tämän!

__________
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.