VIIMEINEN YLITYS

”Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, kaiken maan Herran, liitonarkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, katkeaa Jordanin vesi, ylhäältä päin virtaava vesi, juoksussaan ja pysähtyy roukkioksi. Kun kansa sitten lähti liikkeelle teltoistaan mennäksensä Jordanin poikki, liitonarkkia kantavien pappien käydessä kansan edellä … Ja Herran liitonarkkia kantavat papit seisoivat alallaan kuivalla pohjalla keskellä Jordania, kaiken Israelin kulkiessa kuivaa myöten, kunnes koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli”(Joosua 3:13- 14, 17).

Jordanin ylitys on esikuva siirtymisestä Kristuksen vapauteen. Jumala vie meidät aina ulos jostakin tuodakseen meidät luoksensa! Ei riitä, että pakenemme saatanan voimaa, ulos siteiden vankilasta, meidän pitää myös mennä sisälle Kristuksen ylösnousemuselämään. Tässä Kanaanin maa ei edusta taivasta, koska tämä maa on hengellisen taistelun paikka. Se on kuitenkin paikka, jossa Jeesus haluaa meidän nauttivan Hänen voittonsa hyvyyttä. Se on riemun, ilon ja täyteyden paikka.

Kun Israel tuli yli Jordanin, heitä ei enää johdattanut pilvi päivällä eikä tulenpatsas yöllä (ks. 2 Moos.13:21), vaan Liiton arkki. Me näemme Arkin, Jeesuksen esikuvan, menevän alas Jordaniin, kastuen kuolemaan sanoen: ”Seuratkaa minua”. Siinä Jeesus kutsuu meitä antamaan kastaa itsemme Häneen.

Kun Israelin lapset nousivat Jordanin vedestä, he saapuivat Luvattuun Maahan, joka on esikuva Kristuksessa asumisesta. ”Kansa astui ylös Jordanista ensimmäisen kuun kymmenentenä päivänä. Ja he leiriytyivät Gilgaliin, Jerikon itäiselle rajalle”(Joosua 4:19). Tässä kohdin heitä suojasi veri, heidät oli vapautettu vihollisen vallasta ja heidät oli nostettu ylös elämään Jumalan maidon ja hunajan maan uutuutta.