LOPUNAJAN KYLVÄJÄT

Herralla on oleva viimeisinä päivinä suuri joukko halukkaita kylväjiä!

”Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut'. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut'. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon' ”(Matt.25:20 -23).

Aion todistaa sinulle, että Jeesuksen Kristuksen todellinen kirkko ei lähde vaikertamaan! Sitä eivät rusenna tai rampauta pahuuden vuorovedet. Se ei ole heikko, hämillään tai riivaajien voimalla lyöty. Ei koskaan! Tämä vertaus todistaa, että lopussa Jumalalla on oleva hedelmällinen, kunniakas sadonkorjuu. Kaksi Herran kolmesta palvelijasta tulee tuomiolle mukanaan hedelmää ja täynnä iloa, onnellisena suuressa sadonkorjuussa. Eivät he menetä sijaansa tai vain pidä sitä. Sen sijaan he sanovat: ”Olen saanut lisää! Se, minkä Jumala antoi minulle, on kaksinkertaistunut”. He ovat ”hyviä ja uskollisia”, eivät luopuneita ja kuolleita. Heitä ei ole masennettu maahan tai hyljätty, vaan pikemminkin, heillä on ilo Herrassa.

Jeesus on se ”mies, joka matkusti muille maille”(ks. Matt.25:14), joka ”pitkän ajan kuluttua”(ks. Matt.25:19) palasi ja ryhtyi tilintekoon palvelijoidensa kanssa. Me olemme noita palvelijoita, ”Hänen omiaan”, ja leiviskät edustavat meille annettua armon ja Jeesuksen ilmestyksen määrää. Meidän on käsketty lähteä ulos ja kylvää tätä ilmestystä. Joillakin on suurempi määrä Jeesuksen ilmestystä kuin toisilla. Kaikkien tulee kuitenkin kylvää.