TÄMÄ ON PYHYYTTÄ

”Hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme” (Room.1:3-4). Todellinen pyhyys on taustalla toimiva henki. Missä ikinä löydät Jeesuksen läsnäoloa kansansa keskellä, löydät heissä runsaasti enemmän kuin kuuliaisuutta, enemmän kuin eroa maailmasta, enemmän kuin vain jumalattomien asioiden hylkäämistä. Sinä löydät kuuliaisuuden hengen.

Näille ihmiselle kuuliaisuus ei ole enää vain sen tekemistä, mikä on oikein ja sen varomista, mikä on väärin. Uskovalla, joka niin iloitsee Herran miellyttämisestä, on yllään henki, joka automaattisesti vetää häntä valoon päin. ”Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."(Joh. 3:20 - 21). 


Pyhä ihminen ei pelkää Jumalan valkeuden läsnäoloa. Pikemminkin Hän kutsuu sitä kirkasta valoa, koska pyhyyden henki hänessä huutaa: ”Haluan kaikkien salassa olevien asioiden paljastumista! Haluan olla niin Jeesuksen kaltainen kuin mahdollista ihmiselle tämän maan päällä”. Tämä palvelija juoksee valoon ja, kun hän antautuu, Kristuksen läsnäolon valo muuttuu hänessä puhtaaksi kirkkaudeksi.

Kuuntele pyhyyden Hengen kieltä, sen hengen motivaatiota: ”Pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista”(1 Joh.3:22). Kreikankielisessä käännöksessä nämä sanat ovat hyvin vahvat: ”Me pidämme hänen käskynsä, antautuen kaikkeen innostavaan, koska tiedämme sen miellyttävän häntä.”

Uskon, että pyhyyden henki toimii seurakunnassa, jossa Jeesuksen läsnäolo on ilmeinen. Ennen kaikkea, veljet ja sisaret, tulkaa kirkkoonne voittajien hymy huulillanne. He todistavat: ”Minua muutetaan! Herra laittaa sydämeeni halun totella ja vaeltaa moitteettomasti Hänen läsnäolossaan.” Kun todistat näin, sinun henkesi iloitsee sanoen sydämessäsi: ”Kiitos Jumala, että taas yksi palvelija miellyttää Häntä! Veljeni ja sisareni saavat taivaan riemuitsemaan.”

Intosi ulottuu yli sen vapauden, jota nautimme parhaillaan, yli oman pelastumisemme paholaisen vallasta. Enemmän kuin mitään muuta, meistä tulee ruumis, joka oppii miellyttämään Häntä. Me riemuitsemme Kristuksen ilosta, iloitsemme siitä, kun Hänen sydämensä iloitsee! Tämä on pyhyyttä!