TÄYNNÄ KRISTUKSEN LÄSNÄOLOA

Kysypä keneltä hyvänsä uskovalta: “Rakastatko Jeesusta?”, ja hän vastaa: ”Ehdottomasti rakastan”. Sanat eivät kuitenkaan yksin riitä todistamaan sitä Hänen Sanansa pyhässä valossa, sillä Jeesus itse sanoi kahden eri asian ilmaisevan meidän rakkauttamme Häneen. Jos nuo kaksi todistetta eivät ole nähtävissä sinun elämässäsi, silloin sinun rakkautesi Jeesukseen on vain sanoja, ei totuutta ja tekoja. Nämä kaksi asiaa ovat: 1) Jeesuksen jokaisen käskyn tottelemista ja 2) Hänen läsnäolonsa ilmentyneenä elämässäsi.
Tässä on asian ydin: “Jolla on minun käskyni ja joka pitää ne, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle"(Joh.14:21). ”Ilmoitan” tarkoittaa ”loista tai tulla esiin”, toisin sanoen tulla välineeksi tai kanavaski, jonka kautta Kristuksen läsnäolo säteilee.

Seurakunta rukoilee niin kovin usein: ”Oi, Herra. lähetä meille läsnäolosi. Tule meidän keskellemme, lankea päällemme, liiku yllämme. Ilmesty meille.” Jumalan läsnäolo ei vain tule alas. Se ei äkkiä lankea ja yllätä tai valtaa seurakuntaa. Meillä näyttää olevan ajatus siitä, että Kristuksen läsnäolo on näkymätön savu, jota Jumala suihkuttaa ilmakehään, niin kuin Vanhan Testamentin kirkkauden pilvi. Se täytti temppelin niin, etteivät papit pystyneet menemään sinne palvelusta.

Me unohdamme, että tänä päivänä meidän ruumiimme on Jumalan temppeli. Jos Hänen kirkkautensa tulee, sen täytyy ilmentyä sydämissämme ja täyttää ruumiimme. Kristus ei asu rakennuksissa tai jossain erityisessä ilmapiirissä. Itse asiassa Hän ei mahdu edes Taivaisiin. Pikemminkin Hän ilmestyy meidän kuuliaisen, pyhitetyn ruumiimme, Hänen temppelinsä kautta: ”Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: ’Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani"(2 Kor.6:16). ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on? ”(1 Kor.6:19). Miksi meidän seurakuntiemme keskellä on niin vähän tai ei yhtään Jeesuksen läsnäoloa? Miksi niin monet seurakunnat ovat kuolleita? Siksi, että joko papit tai seurakuntalaiset, tai molemmat, ovat hengellisesti kuolleita! Jeesuksen läsnäolon kokeminen seurakunnassa ei ole niinkään yhteinen vaan yksilöllinen asia. On totta, että hengellisesti kuollut, rukoilematon paimen voi levittää kuolemaan ihmisiin. Silti jokainen jäsen on edelleen temppeli ja pysyy henkilökohtaisesti vastuullisena Jumalan tottelemisesta ja valmiina olemisesta Hänen läsnäolonsa instrumenttina Sinun seurakuntasi voi olla kuollut, ja kuitenkin sinä voit olla täynnä Kristuksen läsnäoloa.