ET VOI KELPUUTTAA ITSEÄSI

Kun Saatana yrittää vakuuttaa sinua, että olet arvoton vaeltamaan Herran kanssa ja palvelemaan Häntä, tiedät, ettei se ole totta. Sinulla kuitenkin on ehkä vaikeuksia uskoa, että Herra on puhdistanut sinut ja tehnyt sinut kelvolliseksi seisomaan Hänen edessään ja palvelemaan uskollisesti Häntä. Jumalan Sana sanoo, että Hän on tehnyt sinut sellaiseksi.
”Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen” (Kol.1:10 - 14). 
Kreikankielinen teksti sanoo tässä: ”Isä on tehnyt teidät soveliaiksi, arvollisiksi, kelvollisiksi luonteeltanne, kyllin hyviksi olemaan valkeuden pyhien perinnöstä osallisia”.
Jeesuksen työ ristillä teki sinut kelvolliseksi iankaikkiseen perintöön ja, jos Jumala on hyväksynyt sinut iankaikkiseen elämään, silloin Hän on tehnyt sinut luonteeltasi soveliaaksi. Voisit kyllä ottaa lomaa palveluksestasi joksikin aikaa ja yrittää tehdä itsestäsi kelvollista Hänelle, mutta et ikinä onnistuisi. Jumala ei hyväksy kenenkään muun vanhurskautta kuin oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen.
Et koskaan saisi Kristuksen vanhurskautta tekemällä työtä sen eteen.  Usko siis se luottavasti Jumalan haltuun. Se tulee sinulle uskosta. Et ole näet ainoastaan pelastettu uskon kautta, vaan olet myös pyhitetty uskon kautta, vanhurskautettu uskon kautta, parannettu uskon kautta ja varjultu uskon kautta.
Kaikki tämä tapahtuu uskomalla siihen, mitä Jeesus on tehnyt puolestasi.