TODELLINEN RAUHA, VÄÄRÄ RAUHA

”Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset”(Kol.3:15).
Tämä yksi jae sisältää uskomattoman käskyn: Jumala on kutsunut koko Jeesuksen Kristuksen ruumiin antamaan Hänen rauhansa vallita ja hallita sydämissämme, mielessämme ja ruumiissamme! Jumalan rauhan tulee istua kaiken hallitsijana. Jos koskaan on ollut aika tarvita tämän kutsun kaikumista niin tänään juuri tällä sekasorron ja hämmennyksen hetkellä!
Herra käski alkuseurakuntaa antamaan Hänen rauhansa vallita heidän elämäänsä, koska Hän tiesi, mitä oli tulossa ja Hän halusi valmistaa heitä. Vain muutaman vuoden kuluttua heitä vainottaisiin, jopa kidutettaisiin. He joutuisivat kohtaamaan kotinsa menetyksen, kaiken maallisen omaisuutensa takavarikoimisen ja hyökkäyksiä pahoilta miehiltä, jotka ajattelivat tekevänsä Jumalan mielen mukaisesti tappaessaan heitä. Jumala näki tämän kaiken edeltä ja valmisti heitä. ”Teidän pitää olla juurtuneena rauhaani kestääksenne kaiken tulossa olevan uskomattoman muutoksen”.
Väärä rauha tulvii yli monien seurakuntien tänä päivänä, rauha, joka pettää edessä olevina vaikeina aikoina. Mooses sanoi uppiniskaista Israelia ”itsensä siunaamaksi”, mikä merkitsee itsensä pettämistä. Hän varoitti Israelia kirouksesta, joka tulisi kaikkien pahojen, tottelemattomien Jumalan lasten päälle, jotka vaelsivat epäjumalan palveluksessa. He peittäisivät syntiset tiensä väärän rauhan laastarilla: ”Ettei se, joka kuulee tämän valan sanat, siunaisi itseänsä sydämessään sanoen: 'Minun käy hyvin, vaikka vaellankin sydämeni paatumuksessa' ”(5 Moos.29:19).
Mooses kuvaa Jumalan lasta, joka päättää tyydyttää himonsa pahuudessa etsimällä mukavan opin, joka kertoo, että hän on edelleenkin pelastettu, taivaaseen matkalla, vaikka yhä tekee syntiä. Hän sanoo itselleen: ”Teen, mitä haluttaa enkä silti menetä rauhaa sydämessäni.” Väärää rauhaa!
Tapahtuu Amerikalle tai maailman muille kansoille mitä tahansa, ei mikään helvetin voima voi ryöstää Kristuksen Jeesuksen antamaa Jumalan rauhaa, jonka Hän itse istuttaa sieluusi. Jumala hallitsee kansaansa rauhalla. Todellisella rauhalla!
Vallitkoon Jumalan todellinen rauha sydämessäsi!