SYNNIN KANSSA FLIRTTAILU

Pahoilla ei ole koskaan ollut puutetta totuudesta. He ovat ivaten halveksineet, muuntaneet ja pilkanneet sitä aina. Näin tästä esimerkin The New York Post – lehdessä, kun eräs kirjoittaja julisti luottavasti ”Tiede on nyt korvannut uskon”.
Paavalin suurempi huoli oli aina niistä, jotka olivat tunteneet totuuden tien, tunnustaneet uskonsa Kristukseen ja kuitenkin leikkivät synnillä. ”Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen,… Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin” (Room.1:25 - 26). 
Toiset, jotka ovat sidottuja himokkaisiin nautintoihinsa, kääntyvät väärien opettajien puoleen löytääkseen rauhan. He lopulta hyväksyvät ”turmiollisia harhaoppeja… Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi” (2 Piet.2:1-2). 
Kaikki Paavalin kirjoitukset luopumuksesta ja antikristuksesta ovat suunnatut näitä lihallisia kristittyjä vastaan. Niitä ei ollut tarkoitettu Rooman, pakanallisen Kreikan tai tuntemattomissa paikoissa elävien pakanaheimojen epäjumalia palvoville. Ei, hän tarkoitti, että seurakuntien uskovat lukisivat ne.
Paavali kehotti joka paikassa Jumalan kansaa rakastamaan totuutta, etsimään sitä, tutkimaan ja tottelemaan sitä. Hän kirjoitti siis: ”Antakaa totuuden ohjata itseänne! Pyytäkää Pyhää Henkeä antamaan teille näkevät silmät. kuulevat korvat ja sitä rakastava sydän. Muutoin avaudutte harhoille ja lopulta uskotte valheen. Saatana on kykenevä kastamaan teidät antikristuksen kulttiin”.
Raamattu sanoo, että juuri ennen Jeesuksen paluuta Saatana yrittää johtaa harhaan jos mahdollista valitutkin. Oli uskova sitten vaeltanut Jeesuksen seurassa miten kauan hyvänsä, hän joutuu kohtaamaan kiusauksia, joita ei ollut koskaan ennen elämässä. Jopa lujinkin uskova joutuu kiusaukseen, epäilee Jumalan uskollisuutta ja hylkää luottamuksen Hänen Pyhään Sanaansa.
”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin”(Matt.24:24)