VIRITÄ PALAVAKSI ARMOLAHJASI - Carter Conlon

Paavali sanoi Timoteukselle: ”Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta”(2 Tim.1:6).
Minun sanani sinulle tänään on sama: Viritä palavaksi Jumalan armolahja.   Kun Jumala pani kätensä sinun päällesi, Hän laittoi sinuun etumaksun elämästänsä, kyvyn tehdä yliluonnollisia.
Kuinka siis virität palavaksi Jumalan armolahjan? Se alkaa sanomalla: ”Herra, minä haluan sen! Minä haluan elämäni olevan juuri sellainen, jollaiseksi Sinä olet sen aivoitellut. En kerta kaikkiaan halua samaistua tähän yhteiskuntaan ja tulla välinpitämättömäksi arvoille. Haluan voimaa seisoa Jeesuksen Kristuksen seuraajana”.
Koko uskonelämäni ajan rukoukseni on ollut tämä: ”Herra, kosketa minua. Vie minut muualle: Älä anna minun juuttua paikalleni. Älä anna minun elää eilisen siunauksesta ja voitosta. Tänään on uusi päivä. Varmasti kohtaan tänään uusia ihmisiä. Herätä into sydämessäni. Anna minulle silmät, että näkisin ihmiset Sinun tavallasi. Älä anna minun pelätä ihmisten kasvoja. Elä minussa. Sinä annoit minulle Pyhän Henkesi ja jätit minut maailmaan suunnitelmasi tähden. Auta minua siis tajuamaan syy elämääni tässä sukukunnassa”.
Muista, se pieni asia, joka pysäyttää Jumalan todellisen lapsen etenemisen on aina epäusko. Niinpä meidän pitää pyytää Jumalalta armoa kunnioittaa Häntä ja panna täyteen käyttöön se etumaksu, jonka Hän on antanut meille. Sillä lailla sielut saavat kosketuksen, kun he näkevät Jeesuksen Kristuksen elävän meissä!

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001.