HÄNEN KOHDEVALONSA - Gary Wilkerson

Jos koet Jumalan puhuvan sinun sydämellesi jostakin, mitä Hän on valmistanut sinua varten, se voi olla polku, jota et ole ennen tuntenut tai jonkin pitkään odotetun lupauksen toteutuminen, voin sanoa sinulle arvovallalla: ”Valmistaudu tutkimaan sydäntäsi.”
Ehkä olet kokenut suuria siunauksia ja uskosi kestää senkin, että asiat ovat hyvin, silti paras on vielä tulossa. Tämä on uskon puhetta. Sellaisen uskon, joka sanoo, että Jumalan näyt ovat aina suuremmat kuin omat unemme. Kun Jumala kutsui meidät alkamaan sitä seurakuntaa, jossa olen nyt pastorina, meillä ei ollut aavistustakaan siitä, miten Hän käyttäisi meitä. Ei ole kulunut yhtään viikkoa ilman, että joku ei olisi antanut elämäänsä Jeesukselle. Kun jaamme ruokaa köyhille, meiltä usein kysytään: ”Miksi teette tätä?” Me vastaamme: ”Jeesuksen tähden”, ja monet antavat elämänsä Jeesukselle.
Kaikki tämä tapahtuu kuin ihmeenä. Ihmiset löytävät Hänet ja kasvavat sitten nopeasti uskollisiksi opetuslapsiksi, ja kasvavat Jumalan tuntemisessa. Sitä on ihmeellistä katsella! Uskon, että vieläkin suurempia asioita on tulossa. Olen varma, että Jumala tahtoo ilmaista itsensä vielä voimallisemmin, ei vain pelastuksina vaan myös katutyössä, köyhien auttamisessa, vaikuttaen koko kaupunkiin.
Vaikea kohta on tässä: ”Usein, kun olemme päässeet Jumalan vaikuttamiin suurimpiin tekoihin elämässämme, Hän käskee meitä tutkimaan sydäntämme ja reagoimaan siihen, mitä Hän tahtoo tehdä meissä. Tulemme tietoisemmiksi siitä, että meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate ja tarvitsemme Hänen armoaan.
En halua minkään elämässäni estävän sitä, mitä Hän tahtoo minulle, ja olen varma, että sinä koet samoin. Tutki sydäntäsi tänään ja anna Hänen synnit paljastavan kohdevalonsa valaista sen alueen, mikä ei miellytä Häntä. Tee parannus ja ota vastaan Hänen armonsa ja sitten iloitse, kun näet ihmeitä, joita Hän tahtoo tehdä sinussa ja minussa.