MERKITYKSELLISIN SAARNANI - Nicky Cruz

Ensimmäinen kirjani, Juokse poika, juokse, on kertomus siitä, kuinka Jumala pelasti minut vihan ja väkivallan elämästä New Yorkin katujen jengeistä. Kirja myy edelleen hyvin puhuen jatkuvasti yhteiskuntamme kaikkein avuttomimmille ja kipeimmille ihmisille.
Tämän jälkeen kirjoitin muutaman muun kirjan, joissa koetin paljastaa keskikaupungin ihmisten elämässä olevan vihan, väkivallan ja toivottomuuden. Jokaisessa tarjosin konkreettisia ratkaisuja näiden ongelmien poistamiseksi. Herra siunasi yritykseni armollisesti. Olemme kyenneet saavuttamaan toivon sanomallamme miljoonia.
Viime kuukausina Jumala on pannut sydämelleni uuden toivon sanoman ja samalla syvän taakan sen jakamisesta. Tämä on sanoma vapaudesta ja hengellisestä sitoutumisesta; elämisestä täydellisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa; maallisten rajojen murtamisesta ja suuren vaikutuksen tekemisestä ympärillämme olevaan maailmaan.  Se kertoo sinusta ja minusta, paikkamme löytämisestä Jumalan ihmeellisessä valtakunnassa maan päällä. Se on ihmisten näkemistä Jumalan silmillä.  Ennen kaikkea se on Pyhän Hengen yliluonnollisen voiman vastaan ottamisen oppimista, sallimista Hänen vapauttaa viisauttaan ja voimaansa meissä. Minkälaisen muutoksen me koemmekaan, kun löydämme ja otamme vastaan Jumalan vertaamattoman voiman, jota ei voi olla huomaamatta elämässämme.
”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys”(Joh.10:10).
Maailma ei tänä päivänä enää hyväksy perinteeseen ja hyvänolon kokemiseen perustuvaa uskonjärjestelmää, sitä, että teemme, niin kuin seurakunta on aina tehnyt. Seuraava sukupolvi näkee joko Jumalan voiman toimivan heidän elämässään konkreettisesti tai heille ei ole mitään käyttöä meidän sanomallemme eikä mitään kiinnostusta meidän Vapahtajamme seuraamiseen. Heidän pitää nähdä elämämme ja uskomme välinen yhteys. Jos he eivät näe sitä, he hylkäävät sekä meidät että meidän Herramme.

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.