KUIVALLA MAALLA - Gary Wilkerson

Jumala sanoi Moosekselle, kun Israelin lapset olivat Egyptissä: "Sano israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Pii-Hahirotin kohdalle Migdolin ja meren välille; leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle”(2 Moos.14:2). Jumala ilmoitti, että Hän veisi heidät uuteen paikkaan.
Jumala johdatti heidät läpi kallioisia alueita ja kun Hän johdatti heitä, he näkivät kaukana Punaisen Meren. Mutta kun he saapuivat rannalle, he tajusivat olevansa saarroksissa erittäin pienellä alalla, toisella puolen kalliot ja toisella meri.
Faarao katsoi heidän sijaintiaan ja sanoi innoissaan: ”He ovat joutuneet selkä seinää vasten”. Jumala oli johdattanut heidät sinne, mutta israelilaiset eivät todellakaan olleet onnellisia siitä.
Onko Jumala kutsunut sinut paikkaan, jota pitäisit viimeisenä paikkana maan päällä, jossa haluaisit olla? Mooses, joka ei tähän mennessä ollut ollut armeijan komentajana ja oli ollut vain muutamassa taistelussa, oli kyllin viisas huomatakseen heidän tukalan tilanteensa: ”En usko, että me olemme hyvässä paikassa puolustusta ajatellen. Itse asiassa, olemme loukussa”.
Niin, Mooses ja israelilaiset olivat tukalassa paikassa, mutta Jumala aikoi saada kunnian heidän tilanteestaan. Jumala antaa meidän usein joutua haastaviin paikkoihin, koska Hänellä on suuri suunnitelma meitä varten. Kun luulemme olevamme ansassa, selkä seinää vasten, Jumala sanoo: ”Tämä koituu Minun kunniakseni”.
Koetko olevasi ansassa, voimiesi lopussa, toivoton? Tässä vaikeassa paikassa sinun tulee ottaa uskon askel ja sanoa: ”Jumala, minä haluan totella Sinua hinnasta riippumatta”.  Kun tämä tapahtuu, seisot aivan reunalla, että näet Jumalan toimivan voimakkaasti sinun hyväksesi.
Sinä tunnet Mooseksen ja israelilaisten tarinan päätöksen: Jumala aiheutti Punaisen Meren jakautumisen kahtia, ja Hänen lapsensa marssivat sen läpi kuivaa maata pitkin. Se oli ihmeellinen voitto!