ANNA ARMON VIRRATA

Helluntaina Pyhä Henki lankesi valmistettujen ihmisten ylle, jotka ”olivat kaikki yhdessä koolla” (Ap.t.2:1). Mitä tarkoittaa, että he olivat kaikki yhdessä? Armo vain virtasi heidän lävitseen. Anna minun selittää.
Ajattele niitä, jotka olivat läsnä Helluntain tapahtumassa, meidän tänä päivänä erityisen kunnioittamiamme seurakunnan isiä. Jotkut näistä miehistä olivat tehneet kovasti syntiä Herraa ja veljiään vastaan. He olivat kaikki saaneet anteeksi ja heidän syntinsä olivat peitetyt.  Muutoin ei seurakunta olisi koskaan voinut mennä eteenpäin siinä Hengen työssä, joka oli alkamassa.
HIRVEÄT SYNNIT
Mieti Pietaria. Hän oli pilkannut Jumalaa kauheasti haavoittaen niin Jeesusta kuin muitakin opetuslapsia. Seurakunnan sydän antoi Pietarille anteeksi ja peitti hänet niin, ettei hänen menneisyyttään enää koskaan otettu esiin. Mieti Jaakobia ja Johannesta, ”ukkosenjyrinän poikia”. Hekin tekivät hirveätä syntiä, loukaten opetuslapsitovereitaan väittämällä olevansa heitä korkeampia. Heillekin annettiin anteeksi ja heidät peitettiin.
Tosiasiassa jokainen sinä päivänä läsnä ollut olisi voinut sanoa: ”Odota, Pietari. Kuka teki sinusta meille johtajan? Sinä kielsit Kristuksen” Kukaan ei tehnyt niin, koska heidän sydämensä olivat valmiit armon kautta. He olivat valmiit ottamaan vastaan Hengen, kun Hän tuli suuressa vuodatuksessa Helluntaina.
SYDÄMEN ASIAT
Rakas lukija, tämän vuoksi Pietari käsittelee kirjeissään keskeisesti sydämen asioita. Hän tiesi omasta kokemuksestaan, että kaikki nämä asiat piti ajaa ulos ja antaa anteeksi, muuten liha estäisi Henkeä tekemästä työtään. Sama pätee Kristuksen seurakuntaan tänään, meihin, jotka saamme ottaa vastaan Hänen valtavan elonkorjuusateensa.
Aiommeko me estää Hengen työtä kieltäytymällä anteeksiannosta? Vai olemmeko valmiita antamalla armon virrata lävitsemme toisiin?