ELONKORJUUN SADE

Profeetat, Jesajasta, Jeremiasta ja Hesekielistä aina pieniin profeettoihin asti ilmaisevat, että Jumalan Henki lankeaa taas kerran valmiina olevien ihmisten päälle viimeisinä päivinä. Tähän tapahtumaan viitataan ”sadonkorjuun sateena”. Se on luvattu suurempana kuin edes ”sateet entiseen aikaan”, mikä tarkoittaa Hengen valtavaa vuodatusta Helluntaina.
Tämä ”viimeinen sade” – profetia viittaa Israelin kahteen vuosittaiseen sadekauteen. Heidän kautensa olivat aivan nykyisien vastaisia, syyssateet tulivat syksyllä, kastellen juuri kylvetyn viljan siemenen. Tämä tarkoittaa sitä, mitä tapahtui Helluntaina, kun ”varhaissade” lankesi Jumalan Hengen suuressa vuodatuksessa.  Se sade kasteli Sanan siemenen, ja se kasvoi ja levisi tullen lopulta maailman laajuiseksi seurakunnaksi, jonka näemme tänä päivänä.
EI ELONKORJUUTA ILMAN SADETTA
Israelin ”viimeinen sade” tuli keväällä, kypsyttäen viljan ennen sadonkorjuuta. Sakarja viittaa tähän myöhempään sateeseen, Pyhän Hengen vuodatukseen viimeisinä päivinä (ks. Sak.10:1).
Mooses sanoi, ettei sadonkorjuuta voisi olla ilman toista sadetta. Herra sanoi Israelille hänen kauttaan: ”Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, …niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi”(5 Moos.11:13 -14).
HERÄÄ SEURAKUNTA!
Lopulta Jooel 2:21- 27 antaa meille elävän kuvan siitä, miltä näyttää elonkorjuun sateen tuleminen. Siinä sanotaan oikeastaan: ”Herää seurakunta! Katso ympärillesi. Se, minkä näet tapahtuvan ympärilläsi, on ennustettu. Alkaa sataa, ja Herra on pannut pilvet kirkkaiksi ja täysiksi vettä. Henki valmistaa kaikki viimeistä suurta elonkorjuuta varten.