HE EIVÄT KOSKAAN TOTELLEET

Israelin kansa kuunteli mielellään Hesekielin voimallista saarnaa, mutta he eivät koskaan totelleet sitä. ”He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan”(Hes.33:31- 32).

Monet ihmiset ovat tulleet luokseni jumalanpalveluksen jälkeen, halanneet minua ja sanoneet: ”Pastori, sinulla oli voimallinen sana saarnassasi.” Kun he sitten ovat menneet pois, Pyhä Henki on kuiskannut minulle: ”He eivät kuunnelleet saarnaasi.”
Hebrealaiskirje antaa meille voimakkaan varoituksen: ”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa”(Heb.3:7- 8). ”Ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet”(Heb.3:16). Nämä jakeet osoittavat selvästi, että kovuus ei ole kytketty ateismiin, kommunismiin tai mihinkään muuhun ”ismiin”, vaan kuulemiseen ja sitten Jumalan Sanan tekemiseen.

Israel kuunteli mielellään profeetta Jesajan voimakasta saarnaa, mutta jatkoi kuitenkin syntielämäänsä, sanoen pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Niin Jumala neuvoi Jesajaa: ”Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö'. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi’" (Jes.6:9- 10).

Jumala tiesi, etteivät israelilaiset halunneet panna pois helmasyntejään. He rakastivat niin paljon lihan nautintoja ja jumalatonta seuraa. Niin Herra sanoi Jesajalle: ”Nämä ihmiset eivät koskaan muuta sydäntään, ja siksi tästä lähtien en puhu heille enää sanaakaan. Sen sijaan tahdon sinun vain kiirehtivän heitä heidän kovuudessaan, Jesaja. Sillä tavoin, ehkä jotkut vielä kuuntelevat, ennen kuin on liian myöhäistä.”

Jumala siis kutsui kansaansa täydelliseen antautumiseen. Kiitän Jumalaa uskovien joukoista, jotka lähtivät kulkemaan Jeesuksen kanssa oikeaa tietä, rakastaen totuutta ja totellen hänen Sanaansa. Kun he hylkäsivät lihan mieliteot, he rakastuivat Herraan. Hänen Sanastaan tuli heidän ”jalkainsa lamppu”.