JEESUS ON MEIDÄN RIEMUVUOTEMME!

”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi”(Jes.61:1-3).

Tunnemme tämän Raamatun kohdan julistuksena Jeesuksen voitosta yli kuoleman ja synnin. Tässä Jesaja kuitenkin käyttää Riemuvuoden kieltä. Hän sanoo: ”Antakaa torvien soida vapauden iloista riemuvuotta, jonka Vapahtaja on antanut meille!”

Raamatunkohta viittaa siihen, miten Kristus nousi kirkkauteen. Taivaallinen Isä valmisti Jeesukselle kunniakkaan tulojuhlan Taivaassa sen jälkeen, kun hän oli antanut siunatun Poikansa kärsiä kauheasti. Tosiaankin, kun Kristus nousi Taivaaseen, häntä seurasi joukko enkeleitä ja sotavaunuja. ”Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannen kertaa tuhannet; Herra on niiden keskellä, pyhyydessään niin kuin Siinai. Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi: niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä”(Ps.68:17 -18).

Meidän rajallinen mielemme ei pysty kuvittelemaan tuota kirkasta tapahtumaa. Kun Kristus lähestyi Jumalan iankaikkista kaupunkia, ratsastaen valkealla hevosellaan, häntä seurasi valtava kulkue. Kun hän tuli sisään porteista, Jumalan torvet alkoivat soida: ”Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa”(Ps.47:5).

Se oli riemullinen sointi. Torvet soivat ilmoittaen uskoville Riemuvuotta! Ääni julisti koko ihmiskunnalle: Olen valmistanut teille tien ulos vankikopeistanne. Pääsette yhteen perheenne kanssa, ja teillä on kaikki, mitä tarvitsette täydelliseen elämään! Olette vapaita elämään ilman minkään vihollisen pelkoa. Astukaa sisälle minun ilooni!”