VAPAA SITEISTÄ by Gary Wilkerson

Tahdon puhua sinulle siitä, miten voi pysyä vapaana siteistä ja orjuudesta. Kuinka voimme säilyä voittajina? Kuinka voimme vaeltaa jatkuvassa virrassa, josta ei tarvitse palata niihin asioihin, jotka aiemmin kiusasivat meitä? En puhu vain synnistä. Joskus tunne-elämän varustus, jonka kanssa kasvoimme, saattaa aiheuttaa tiettyjä elämänmalleja. Jotkut ovat esimerkiksi kokeneet sarjan pettymyksiä, joita vastaan pitää taistella.

Onko olemassa jokin keino, jolla voi päästä vapaaksi ja pysyä vapaana? Onko olemassa keino, jolla voi saada voiton ja pysyä siinä jatkuvasti? Onko olemassa keino, jonka kautta löydän ihanan, pysyvän, tuetun, voimallisen, elämän kestävän voiton Jeesuksessa Kristuksessa?

Saatat ajatella, että siihen tarvitaan kymmenen vuotta sielunhoitoa, tai kaksikin kymmentä, että kypsymme aikuisuuteen. Jeesus voi tulla sisään heti ja vapauttaa sinut samassa. Hän ei vain vapauta sinua, vaan varjelee niin, että voit vaeltaa siinä vapaudessa.

Kun Nehemia meni Jerusalemiin valvomaan muurien uudelleen rakentamista, jokainen näytti ajattelevan, että se ottaisi pitkän ajan. Nehemiaa seuranneet ihmiset, suurimmaksi osaksi orjia ja palvelijoita, olivat aika varattomia, mutta he panivat koko tarmonsa töihin. Heillä oli intohimo sielussaan Jumalan asioihin ja he rakensivat kaupungin muurit uudelleen vain viidessä kymmenessä kahdessa päivässä. Meillä pitäisi olla samanlainen intohimo, sellainen mielenlaatu, joka sanoo: ”Ei tässä ole kyse minusta, vaan Jeesuksesta. Ei ole kyse omista päämääristäni, suunnitelmistani ja kunnianhimostani, vaan kaikki on hänestä.”

Kiinnitä katseesi Jeesuksen, ja hän antaa sinulle perustan ja menestyksen. Hän antaa sinun kohota ja päästä vapaaksi. Hän antaa sinulle kyvyn pysyä vapaana Jumalan asioissa.

”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut” (Room. 8:37).