OLLA “KRISTUKSESSA”

Tämän päivän uskovat elävät suuren valon aikaa. Pyhä Henki on ilmaissut meille Jeesuksen ristintyön voimallisen merkityksen ja hänen uhrinsa uskomattomat siunaukset. Ennen oli aika, jota kutsuttiin pimeäksi ajaksi, kun Kristuksen ihmeellinen työ oli salattu maailmalta.

Noiden aikojen saarnat käsittelivät suurimmaksi osaksi tuomiota ja Jumalan vihaa. Paavit ja papit julistivat suoritusten evankeliumia ja kansa teki parhaansa mukaan tekoja, joilla voisivat löytää rauhan Jumalan kanssa. He matkustivat kilometrimääriä kumartaakseen alttareilla, polvistuakseen erilaisten kivikuvien edessä, toistivat pitkiä rukouksia, sormeilivat rukousnauhoja. Kuitenkaan nämä teot eivät päästäneet heitä siteistä, vaan heidän sielunsa joutuivat syvempään pimeyteen.

Ihmiset eivät tienneet mitään eduista ja siunauksista, jotka kuuluvat heille Kristuksen voiton takia Golgatalla. Vielä tänäänkin suurin osa uskovia ei ymmärrä Kristuksen työn merkitystä, vaikka opetusta on tarjolla. He eivät tiedä, mitä tarkoittaa ”olla Kristuksessa”.

Herran lauman paimenena saan väliin julistaa helvettiä, tuomiota ja Jumalan vihaakin. Kuitenkin enenevässä määrin olen vakuuttunut siitä, että voin johdattaa Jumalan kansaa voitokkaaseen elämään ainoastaan julistamalla niitä siunauksia ja etuja, jotka meillä on ”Kristuksessa”.

On totta, että Kristuksessa oleminen on kaiken todellisen pyhyyden ja vanhurskauden alkulähde. Ilman tätä perustaa me luotamme omaan lihaamme ja yritämme tuottaa jonkinlaista pyhyyttä itsessämme. Todellinen pyhyys saadaan vain tuntemalla Jumalan rikkaudet Kristuksessa Jeesuksessa.

”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa”(Tiit.2:11- 12). Vain Jumalan armo voi opettaa meille sellaista teologiaa, joka johtaa pyhyyteen. Mitkään teot eivät voi koskaan tuottaa sitä.