JUMALA ETSII YHTÄ MIESTÄ

Hesekielin ajan Israel oli irstasta ja ylpeää väkeä. Miehet tekivät aviorikoksia naapureittensa vaimojen kanssa ja saastuttivat jopa miniänsä. Aiemmin niin pyhät profeetatkin olivat luopumuksessa eivätkä enää tehneet eroa pyhän ja maallisen kesken. Kansan johtajista tuli raatelevia susia, jotka etsivät vain omaa parastaan, vuodattivat verta, puhuivat valhetta ja sälyttivät taakkoja köyhille.

Israel unohti Jumalan tiet, ja kansasta tuli niin heikko, maallinen ja voimaton, että Jumala teki siitä naurunaiheen maailmalle. Hän sanoi: ”Verestäsi, jonka olet vuodattanut, sinä olet tullut vikapääksi, ja kivijumalistasi, jotka olet tehnyt, sinä olet saastunut; sinä olet jouduttanut päiviäsi ja olet vuottesi määrään päässyt. Sen tähden minä annan sinut pakanain häväistäväksi ja kaikkien maitten pilkaksi”(Hes.22:4).

Millainen olikaan tämä polttava tuomio! Jumala sanoi Israelille: ”Sinä olet halveksinut pyhiä asioita, antautunut kokonaan himoillesi, että otan sinusta pois todistuksen.”

Hesekiel oli jo vanhahko mies tuohon aikaan, melkein poistumassa näyttämöltä. Kuinka siis Jumala pystyisi selvittämään tilanteen? Hän sanoi Hesekielille: ”Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt”(Hes.22:30).

Kuvittele tätä! Israelin kansan kohtalo oli sen varassa, löytäisikö Jumala yhden luotettavan, vanhurskaan miehen. Silti hän sanoi Hesekielille: ”Mutta en löytänyt. Sen tähden minä vuodatan heidän ylitsensä kiivauteni" (Hes.22:30- 31).

Samat sanat Jumala sanoi myös profeetta Jeremialle: ”Kiertäkää Jerusalemin katuja… etsikää sen toreilta: jos löydätte yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä annan anteeksi Jerusalemille(Jer 5:1). Hän sanoi profeetalle: ”Minä annan koko kansalle anteeksi, jos löydän yhdenkin miehen, joka seisoo muurinaukossa. Tarvitsen vain yhden ainoan sielun, joka on kokonaan antautunut minun tahtooni.”

Rakas lukija, tänä päivänä kuulemme seurakunnassa Baabelin ääniä, jotka vaativat asiaan kuuluvaa, ajanmukaista tapaa saavuttaa maailma. On kokeiltu kaikenlaisia erikoisia, lihallisia ohjelmia. Monivuotisen palvelukseni aikana olen nähnyt sellaisten keinojen tulevan ja menevän Ne perustuvat kokonaan lihan tyydyttämiseen, ei niillä ole mitään tekemistä Ristin kanssa. Joukot, joita ne saavuttavat, elävät tyhjää, tyydyttämätöntä elämää. Ne eivät ole koskaan saaneet kosketusta maailmasta ja sen himoista erottautumisen evankeliumiin. Maailman nauraa näille ohjelmille, tunnistaessaan niiden olevan pelkää typeryyttä.