SITTEN HERRA TULEE!

Tänään kiusauksen ja kompromissin paine on monta kertaa kovempi kuin sukupolvea sitten. Saatana on saanut koko aikamme teknologian omakseen, vääristäen sen viettelyllä, aistillisuudella, himoilla ja kiusauksella. Miksi me joudumme kohtaamaan tällaisen valkeaksi kuumennetun pätsin tänä päivänä? Miksi himo ja seksi ovat käytössä kaiken mahdollisen tuotteen myynnissä? Miksi on olemassa satoja porno sivustoja Internetissä? Kuka on tämän saastaan tulvan kohteena?

Se ei ole maallinen yhteiskunta, koska on jo vietelty. Ei, Saatanan kohteena ei ole mikään niistä. Pikemminkin hän on manipuloinut median viemään ansaan voittoisat uskovat. Hän tahtoo heikentää ja tuhota evankeliumin todistuksen.

Juuri nyt pätsiä kuumennetaan seitsemän kertaa kuumemmaksi monien uskovien elämässä. Saatana on luonut heille kotiin, työpaikalle ja ihmissuhteisiin vaikeuksia, jotka ovat entistä suurempia. Monet kerran lujat uskovat lannistuvat, lähtevät Jumalan luota. He eivät enää rukoile apua Jumalalta. Sen sijaan he ajattelevat: ”Minun koetukseni on liian kova, jotta voisin selvitä siitä elävänä.”

Danielin kirjan 3. luvussa Jumala käänsi Saatanan juonen tilaisuudeksi esittää koko Babylonian kansalle todistuksen itsestään. Koska nämä kolme nuorukaista eivät halunneet kumartaa, Herra vapautti heidät. He toivat kansalle selvän todistuksen Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta!

Babylonian kuningas todisti: ”Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen… "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niin kuin jumalan poika"(Dan.3:24- 25).

Äkkiä kuningas peruutti aikaisemman määräyksensä epäjumalankuvasta ja kuulutti uuden: ”Ja minä annan käskyn, että jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi, ja hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi; sillä ei ole muuta jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä" (Dan.3:29).

Rakas lukija, Kaikki tämä tapahtui kolmen miehen todistuksen takia. He olivat Jumalan hurskaita rakastajia, jota olivat valmiit antamaan elämänsä uskossa.
Niin, kaikki tulee kuumenemaan: taloudellisesti, fyysisesti, mielenterveydellisesti, hengellisesti ja kaikella muullakin tavalla. Jumala on jo pannut kätensä erottautuneiden, jumalisten miesten ja naisten päälle joka paikassa. Hänen evankeliuminsa julistetaan todistukseksi.

Sitten Herra tulee!