JUMALAN KIRKKAUDEN NÄKEMINEN

Jumala antoi Mooseksen nähdä kirkkautensa, jotta tämä saattoi muuttua sen edessä. Sama pätee tänään meihin. Jumalan ilmestyy kirkkaudessaan meille niin, että me voimme muuttua hänen kuvansa kaltaisuuteen!

Tänä päivänä Jeesus Kristus on Jumalan pikakuva. Kun Herramme tuli ihmiseksi, hänessä ilmestyi Taivaallisen Isän armo, pitkämielisyys, hyvyys ja valmius anteeksi antoon. Jumala kääri kaiken olemuksensa ja luonteensa Jeesukseen. Hänen kirkkautensa näkeminen on nytkin tarkoitettu meille, jotta voisimme muuttua hänen kaltaisekseen.

Apostoli Paavali ymmärsi hyvin Jumalan kirkkauden näkemisen tarkoituksen ja tehon. Hän näki sen katselijaansa muuttavan voiman, joka vallankumouksellisesti muuttaa jokaisen Kristuksen seuraajan elämän. ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18).

Paavali sanoo siis meille: ”Kun kerran saat nähdä Jumalan kirkkauden ilmestyvän, hänen rakkautensa, armonsa, pitkämielisyytensä ja valmiutensa antaa anteeksi, Pyhä Henki avaa jatkuvasti silmämme näkemään hänen luontonsa ja luonteensa ominaisuuksia. Sinulla on silloin lisääntyvä Jumalan ilmestys tavalla, jolla hän haluaa sinun tuntevan hänet”.

Paavali sanoo yhä voimakkaammalla äänensävyllä: ”Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään”(Ef.1:17- 18).

Rakas lukija, Jumala tahtoo sanoa meille: ”Mooses ymmärsi kirkkauteni ja nyt haluan myös sinun ymmärtävän sen. Haluan avata silmäsi Pyhän Hengen kautta, jotta voisin näyttää sinulle, kuka minä olen. En ole vain vihan ja tuomion Jumala. Minun luontoni on rakkaus.”

”Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä”(Ef.3:17 - 19).