JUMALAN KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN

Raamattu sanoo selvästi, että jokaisen todellisen Jeesuksen seuraajan on mahdollista nähdä ja ymmärtää Jumalan kirkkaus. Herra todella ilmaisee kirkkautensa kaikille, jotka pyytävät sitä ja etsivät sitä ahkerasti. Uskon, että Jumalan kirkkauden ilmestyminen varustaa hänen kansansa edessä olevia vaarallisia päiviä varten. Paavali sanoo tämän ilmestymisen ”Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa”(Ap.t.20:32).

Päinvastoin kuin uskovat ajattelevat, Jumalan kirkkaus ei ole fyysistä ilmestymistä. Se ei ole jotakin hurmoksellista kokemusta, joka käy sinun ylitsesi kuin jonkinlainen yliluonnollinen aura tai enkelimäinen valo, joka pursuaa esiin. Lyhyesti sanoen Jumalan kirkkaus on hänen luontonsa ja ominaisuuksiensa ilmentymistä.

Kun rukoilemme: ”Herra näytä minulle kirkkautesi”, me oikeastaan rukoilemme: ”Isä, näytä minulle, kuka olet.” Jos Herra antaa meille jonkin välähdyksen kirkkaudestaan, hän haluaa meidän tuntevan hänet juuri sillä tavalla.

Mooseksen kokemus Jumalan kirkkaudesta osoittaa meille totuuden. Herra lähetti Mooseksen johtamaan kansaa antamatta hänelle täyttä ilmestystä Israelin Jumalasta. Herra vain sanoi hänelle: ”Minä olen lähetti minut teidän luoksenne"(2 Moos.3:14). Hän ei kuitenkaan antanut minkäänlaista selitystä siitä, kuka ”MINÄ OLEN” oli.

Uskon, että Mooses siksi rukoili: "Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi"(2 Moos.33:18). Moosesta vaivasi kalvava nälkä ja jano tuntea suuri MINÄ OLEN, tuntea, minkälainen hän oli luonnoltaan ja luonteeltaan.

Herraa vastasi Mooseksen rukoukseen. Ensin hän neuvoi Moosesta piiloutumaan kallion koloon. Kun Mooses sitten odotti Jumalan ilmestymistä, hän ei kuullut ukkosen jyrinää, ei nähnyt salamoita eikä tuntenut maan järisevän. Pikemminkin Jumalan kirkkaus ilmestyi hänelle yksinkertaisella tavalla: ”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit "( 2Moos.34: 6-7).