AIKASI HÄNEN KANSSAAN

Kuningas Aasa johti Jumalan kansan ihmeelliseen voittoon Etiopian miljoona-armeijasta. Jälkeenpäin hän todisti, että Jumalan läsnäolo oli hajottanut vihollisen joukot.
”Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: ’Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan….  Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat”(2 Aik.14:11 - 12).
Kun Aasa toi voittoisan armeijansa takaisin Jerusalemiin, profeetta Asarja kohtasi hänet kaupungin portilla tämän sanoman kanssa: "Kuulkaa minua, Aasa ja koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa; ja jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa… Mutta kun he ahdistuksessansa palasivat Herran, Israelin Jumalan, tykö ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet” (2 Aik.15:2 -4.) 
Tässä on salaisuus Herran läsnäolon saamiseen ja pysymiseen elämässäsi. Herra muistutti Aasaa hyvin selvin sanoin: ”Aasa, älä unohda, miten sait tämän voiton. Kun olit vaikeuksissa, sinä etsit Minua kaikesta sydämestäsi. Muista, että juuri Minun läsnäoloni toi sinulle voiton.”
Tänään Jumalan läsnäolon pilvi leijailee sinun salaisen rukouskammiosi yllä. Se johtaa sinua, vahvistaa ja pitää sinua Jumalan levossa, antaa sinulle johdatusta kotiasioissasi, työssäsi ja ihmissuhteissasi.  Voit olla yhteydessä Herraa missä hyvänsä, kun kuljet työpaikallesi tai kouluusi. Voit sulkea kaiken muun ulkopuolelle ja sanoa: ”Herra, minulla on nyt puoli tuntia aikaa ja haluan puhua kanssasi.” Tämä on sitä ”salaista kammioaikaa” Hänen kanssaan.