TUOMION PARTAALLA - Gary Wilkerson

Tuomio. Ei ole tapanani kirjoittaa saarnoja tästä aiheesta. Siksi saatat yllättyä tästä. Valmistin sen suurella varovaisuudella. Itse asiassa se vei minut kauas mukavuusalueeni ulkopuolelle, vaikka olen lupautunut saarnaamaan kaikkea Jumalan sanaa.
Juuri nyt minun on pakko puhua siitä, mitä olen nähnyt tapahtuvan meidän kulttuurissamme. Olen aina vain vakuuttuneempi siitä, että Amerikka seisoo juuri nyt kauheamman tuomion partaalla, kuin koskaan ennen. Juuri tällä hetkellä Jumala tahtoo sanoa seurakunnalleen jotakin, joka voi alkaa kääntää vuorovettä.
Kun oli lapsi, ei ollut tavatonta kuulla tällaista vaikeata saarnaa siinä kirkkokunnassa, johon vanhempani kuuluivat. Joskus kuulin isäni saarnaavan tuomion teemasta. Minä nyt puhun profeetallisesta saarnasta (vaikka isäni ei halunnut itseään kutsuttavan profeetaksi) Hän sanoi olevansa ”vartija”.
KUUNTELE MIELELLÄSI HÄNEN ÄÄNTÄÄN
Näinä päivinä arvostan kovasti isäni saarnoja ja sitä ahdistusta, jota hän koki niiden tähden. Tiedän, että hän vietti tuntikausia painien Jumalan kanssa valmistaessaan niitä. Pastorina arvostan A.W. Tozerin opetusta siitä, että Jumalan haluaa puhua rakastamalleen miehelle tai naiselle, joka haluaa kuunnella. Silti pelkään, että seurakunta on kadottanut tuon tavan. Jumala haluaa puhua meille omasta perheestämme, avioliitostamme, elämämme suunnasta, mutta korvamme on vähemmän ja vähemmän kallistuneena kuulemaan Hänen ääntään ja enemmän maailman ääntä.
Raamattu nimittää tätä tilaa Jumalan Sanan näläksi (ks. Aam.8:11) - Jumalan ja Hänen teittensä tuntemisen puutteeksi. Kaaoksen aikoina Hän käyttää nälänhätää herättääkseen meidän huomiomme, ja Hänellä on minun koko huomioni juuri nyt. Jos Hän puhuu kovia saarnoja yhteiskunnasta armo-keskeisille pastoreille, kuten minulle, se tarkoittaa, että Hänellä on jotakin mielessä.