TAPAAMINEN JUMALAN KANSSA - Nicky Cruz

Apostolien tekojen kahdeksannessa luvussa Herran enkeli käski Filippusta keskeyttämään sen hetkisen tekemisensä ja lähtemään tielle Jerusalemista Gassaan. Siihen aikaan Filippus oli kiireinen saarnaaja ja parantaja Samariassa. Herra ei antanut Filippukselle mitään selitystä, eikä hänellä ollut aavistustakaan, miksi hänet lähetettiin. Hän silti totteli.
SUOTUISA KIERTOTIE
Matkatessaan tuota tietä pitkin vaunut kulkivat Filippuksen ohi, ja Pyhä Henki käski hänen mennä niitä lähelle. Kun hän saavutti vaunut, hän kuuli siinä istuvan miehen lukevan Jesajan kirjaa. Mies, eunukki Etiopiasta, oli hyvin tärkeä kuningattaren virkamies. Heti Filippus ymmärsi, miksi Henki oli johtanut hänet tähän paikkaan, keskelle ei mitään. Hän saattoi nyt todistaa eunukille ja tuoda hänet Kristuksen luo (Ap.t.8:26- 35).
Jos Filippus ei olisi kuunnellut Hengen johdatusta, tai hän olisi valinnut oman suuntansa (tai vielä pahempaa, ei olisi tiennyt, että Pyhä Henki yleensä puhuu meille), hän olisi jäänyt paitsi tästä jumalallisesta kohtaamisesta.
JUMALAN ARVOVALLAN YMMÄRTÄMINEN
On totta, että Filippus ei ehkä olisi saavuttanut niin monia Kristukselle, jos hän olisi vain jäänyt Samariaan saarnaamaan. Sen sijaan Jumala johti hänet toisaanne vain yhden ainoan sielun takia. Filippuksen olisi ollut helppo kyseenalaistaa asemansa ja tehtävänsä. Hän olisi voinut kyseenalaistaa Jumalan viisauden siinä, että Hän johti Filippuksen pois juuri, kun tämä menestyi ja oli kiireinen omassa tehtävässään, mutta hän ei tehnyt niin. Filippus ymmärsi Jumalan arvovallan ja tiesi, ettei Hänen teitään kannattanut kyseenalaistaa.
KUUNTELEMISEN ARVO
Mitä tarkoittaa Jumalaan luottaminen ja vaeltaminen Hengessä? Jeesus tarjoaa meille täydellisen kuvauksen:
”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt” (Joh.3:8).
Milloin ja mihin Jumala johtaa meidät, ei aina tunnut järkevältä. Todellinen opetuslapsi oppii kuuntelemaan ja tottelemaan riippumatta siitä, mitkä hänen omat mielipiteensä ovat asiasta sillä hetkellä.


Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.