HILJAINEN LEPO JA LUOTTAMUS

Mooses oli varma siitä, että Jumalan läsnäolo hänen elämässään oli ehdoton. Muutoin hänen elämänsä olisi ollut hyödytöntä. Kun hän puhui Herran kanssa kasvoista kasvoihin, hän sanoi rohkeasti: ”Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois”( 2 Moos.33:15). Hän siis sanoi: ”Herra, jos Sinä et ole meidän kanssamme, me emme selviä. Emme voi ottaa yhtäkään askelta, jollemme ole varmoja Sinun läsnäolostasi”.
Mooses tiesi, että juuri Jumalan läsnäolo heidän keskellään erotti heidät kaikista muista kansoista, ja sama pätee Jumalan kansaan tänään. Jumalan läsnäolo ”meidän kanssamme” johtaa, varjelee ja vaikuttaa Hänen tahtonsa tapahtumisen meissä ja meidän kauttamme. Hänen läsnäolonsa myös ajaa pois pelon ja hämmennyksen.
Mooseksella oli asenne: ”Me toimimme ainoastaan yhden periaatteen mukaan.  Ainoa tie meille saada johdatusta ja hallintaa, taistella ja selvitä näinä aikoina, on, että meillä on Jumalan läsnäolo. Kun Hänen läsnäolonsa on keskuudessamme, ei kukaan voi tuhota meitä. Ilman Häntä olemme avuttomia, lähes mitättömyyksiä. Antaa vain kaikkien kansojen luottaa mahtaviin armeijoihinsa, raudoitettuihin vaunuihinsa ja taitaviin sotilaisiinsa. Me luotamme Herra läsnä olevaan ilmestykseen keskellämme.”
Jumala vastasi Mooseksen rohkeaan lausumaan: ”Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14). Hepreankielinen sana lepo merkitsee ”mukavaa, rauhallista luottamusta”. Jumala siis sanoi: “Joudut sitten kohtaamaan minkälaisia taisteluita tai koetuksia hyvänsä, aina voit löytää rauhallisen levon ja luottamuksen Minussa”.