ROHKAISTUNEINA

5 Mooseksen kirjan 11. luvussa Israelin kansa on Jordan-virran äärellä valmiina käymään sen yli Luvattuun Maahan.
Ennen kuin Jumalan kansa meni Kanaanin maahan, Mooses kutsui heidät kokoon kuulemaan Herralta tullutta erityistä sanomaa. Muista, että tätä sukupolvea ei ollut tuomittu kuolemaan erämaassa tottelemattomuutensa tähden. Pikemminkin tämä oli sukupolvi, joka seurasi noita uskottomia. Kun heidän isänsä kulkivat poikki Punaisen Meren, nämä ihmiset olivat vielä nuoria, lapsesta teini-ikäisiin. Nyt monet heistä olivat yli viisikymmenvuotiaita ja heidän omat lapsensa kuuluivat jo kolmanteen sukupolveen.
KUULE MINUA
Mooses alkoi kehotuksensa tälle ”välisukupolvelle” seuraavin sanoin:
”Ja huomatkaa tänä päivänä, etten minä nyt puhu teidän lapsillenne, jotka eivät ole kokeneet eivätkä nähneet Herran, teidän Jumalanne, kuritusta, hänen suuruuttansa, väkevää kättänsä ja ojennettua käsivarttansa”(5 Moos.11:2).
Mooses teki selväksi: ”Tätä sanomaa, jonka aion nyt puhua teille, ei ole osoitettu teidän lapsillenne. Sitä ei ole tarkoitettu niille, jotka eivät ole nähneet ihmeitä, joita te olette nähneet. Se ei ole niille, jotka eivät ole tulleet kokemaan Herran kuritusta. Ei se ole myöskään niille koettelemattomille, jotka eivät ole kokeneet Jumalan pelottavaa voimaa keskellä heidän koetuksiaan.”
SELVÄ VALTUUTUS TEHTÄVÄÄN
Jumala sanoi tälle ”välisukupolvelle” niin monin sanoin: ”Tässä on teille nyt kutsu olemaan kokopäiväisesti palvelijoinani. Teidän tulee aina olla lujia, ei koskaan horjua luottamuksessanne Minuun. Sillä tavoin lapsenne saavat nähdä Minun voimallisen käteni toimimassa teidän elämässänne. He rohkaistuvat siitä rauhasta, joka teillä on kaiken ahdistuksen keskellä”.