JUMALA ON MEIDÄN TURVAMME

Juuri tällä hetkellä maailma ajautuu suureen sekasortoon. Tapahtuu asioita ja kaoottisia tilanteita, jotka luonnollisesti saavat aikaan pelkoa. Mutta Jumala on sanonut meille: ”Minun Sanani on sinussa. Sinut on peitetty käteni varjoon. SINÄ OLET LAPSENI”. Meidän on aika kiinnittää turvavyömme, avata Raamattumme ja puhua Isämme kanssa tästä kaikesta. Hän on sanonut, ettemme lankea: ”Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi”(Ap.t.2:25).

Kehotan sinua ottamaan tämän Jesajan voimallisen sanan omaksesi:

”Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä pois.

Miksi sinä, Jaakob, sanot ja sinä, Israel, puhut: ’Minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta’? Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.

Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy”(Jes.40:26- 31).

Yhteys Hänen kanssaan tuottaa luottamuksen. Kun vuodatamme Herralle tarpeemme ja huolemme, pääsemme Hänen lepoonsa ja uskonvarmuuteen: ”Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme”(Ps.62:8).