VAARAN PAIKASSA

Joillakin teistä on menossa vaikeat tilanteet ja olette uskonne kanssa vaaran paikassa.

Minun täytyy kysyä: Oletko antanut epäuskon siementen itää sydämessäsi? Onko sinulla vakavia kysymyksiä Jumalan uskollisuuden suhteen? Epäiletkö Häntä sen sijaan että ylistäisit?

”Herra, mikset ole sekaantunut minun elämääni? Miksi olet antanut sellaisen sekamelskan tulla avioliittooni, perheeseeni? Olet pannut hartioilleni enemmän kuin jaksan kantaa”. Sellainen asenne voi johtaa paatuneeseen sydämeen ja lopulta hengelliseen kuolleisuuteen.

Apostoli Paavali kehotti Timoteusta: ”Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies”(2 Tim.2:3). Kreikan sana paatumuksesta tässä viittaa kärsimiseen, vaikeisiin sairauksiin. Mitä Paavali sanoo Timoteukselle näistä asioista? ”Kärsi vaivaa, poikani! Sinä olet Herran armeijan sotilas. Sinut on koulutettu kestämään hengellisen sodankäynnin vaivaa”.

Me näemme tässä myös heijastuksen Vanhasta Testamentista. Meille kerrotaan: ”Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle" (2 Aik.16:9, kirjoittajan kursivointi). Heprean sana ehyellä sydämellä tässä jakeessa merkitsee ”kokonaan Hänelle antanut luottaen”.

Jumala katsoo alas koko maan päälle, etsien ahkerasti uskon miestä tai naista, joka on pannut koko luottamuksensa Häneen.

Aina kun Herra löytää sellaisen palvelijan, Hän sanoo hänestä: ”Tämä rakastettu pitää lujasti kiinni uskostaan ja luottamuksestaan Minuun. Siksi näytän itseni hänelle vahvana. Hän tulee tuntemaan Minun voimani ja näkemään Minun vahvan käsivarteni ojennettuna hänen puolestaan.”