LUOTTAMUKSESSA VAHVOINA LOPPUUN ASTI

”Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: ’Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta”(Hebr.3:6 -9, kursiivi kirjoittajan).

”Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehottakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti”(Hebr.3:12- 14, kursiivi kirjoittajan).

Uskon muiden vartijoiden kanssa, että Jeesuksen ennustamat päivät ovat lähellä. Joka puolella maailmaa ihmisten sydämet menehtyvät pelosta, kun he näkevät kauheiden tapahtumien tulevan maan päälle.

Kuitenkin kaiken tämän ahdistuksen ja pelon keskellä me, jotka luotamme Herraan kuulemme Hänen Sanansa sanovan meille: ”Pysykää luottamuksessa vahvoina loppuun asti”.

On totta, että Jumala kutsuu meitä suurempaan luottamukseen, milloin pelko lisääntyy. Milloin on olemassa suurta terroria ja luopumusta, Hän kutsuu meitä suurempaan luottamukseen. Milloin on surua ja epätoivoa, Hän kutsuu meitä lisäämään iloisuuttamme ja riemuitsemistamme.

Se on taivaallisen Isämme luonto. Hän on valmistanut kansalleen mahdollisuuden pitää lujasti kiinni ilosta ja uudistua siinä kaikkein vaikeimpina huolen aikoina.

Silti tähän on liitettynä ehto ja se on suuri jos.

”Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti... Kristus… ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen”(Hebr.3:14, 6, kursiivi kirjoittajan).

;Miksi meille annetaan näin varoittava sana? Siksi, että tänä päivänä vahvat voimat toimivat jokaista uskovaa vastaan, joka pitää lujasti kiinni luottavasta uskostaan.