MAHDOTON VOITTO

Sanansaattaja toi pelottavan sanoman Aasalle, Juudan kuninkaalle: miljoonamiehinen armeija oli tulossa heitä kohti! Etiopialaiset olivat yhdistäneet voimansa ystäviensä kanssa ja nyt tämä valtava armeija oli rynnistämässä Juudaa vastaan, tarkoituksenaan tuhota se.

Edellisenä päivänä Aasa oli kutsunut kansan koolle antamaan kiitoksia Herralle rauhasta ja siunauksista, joita he olivat nauttineet, koska he olivat etsineet Häntä. Nyt luemme: ”Mutta etiopialainen Serah lähti heitä vastaan sotajoukolla, jossa oli miehiä tuhannen tuhatta ja sotavaunuja kolmesataa; ja hän tuli Maaresaan saakka. (2 Aik.14:9). Yön yli Juuda oli sodassa miljoonaa vihamielistä sotilasta vastaan.

Mitä siis Jumalaan luottava palvelija tekee kohdatessaan tällaisen ongelman? Miten hän reagoi? Joutuuko hän paniikkiin? Kääntyykö hän ihmisten puoleen saadakseen apua vai asettaako hän kaiken Herran käsiin, täydessä luottamuksessa?

Mikä oli tämän vanhurskaan kuninkaan reaktio?

”Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: "Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän Jumalamme; älä salli ihmisen päästä voitolle sinusta." Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat”(2 Aik.14:11 - 12).

Kerropa minulle, mitä Aasan reaktio opettaa meille, tämän päivän Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle? Tämä hurskas mies oli saanut kauheimmat, pelottavimmat uutiset. Hän joutui pikemminkin kasvotusten mahdollisen eloonjäämisen kuin voiton kokemisen kanssa.

Rakas lukija, tämän kohdan merkitys on selvä: Se näyttää, että voitto, mahdoton voitto, on talletettuna niille, jotka panevat luottamuksensa täysin Herraan.